Certifikácia novej verzie ABRA Gx

10. 12. 2013

Vážení užívatelia informačných systémov ABRA,

dňa 16. 12. 2013 je plánovaná certifikácia novej verzie, ktorá obsahuje dôležité novinky ohľadne novely zákona o DPH, ktorý bude platný od 1. 1. 2014. Hlavnou, nie však jedinou novinkou je zavedenie nového výkazu, tzv. Kontrolného výkazu DPH (ďalej KV DPH) . Termín pre podanie prvého mesačného KV DPH je 20. február 2014.

Verzia a všetky s ňou súvisiace podrobnosti budú k dispozícii na Zákazníckom portáli https://zp.abra.sk.

Pokiaľ ešte stále nemáte aktivovaný prístup na Zákaznícky portál, vyplňte prosím žiadosť o aktivačný kód a postupujte podľa návodu na stránke http://www.abra.sk/ziadost-zp/.

Najdôležitejšia zmena v decembrovej verzii ABRY:

Hlavnou novinkou je zavedenie nového výkazu, tzv. Kontrolného výkazu DPH (ďalej KV DPH) pozostávajúceho z vystavených a prijatých faktúr v detailnom členení. Platitelia dane ho budú povinní podávať elektronicky za každé zdaňovacie obdobie. Za jeho nepodanie sú navrhované vysoké sankcie, vrátane zablokovania vrátenia nadmerného odpočtu, či zrušenia registrácie pre DPH. 

Poznámka: Táto decembrová verzia ABRY sa týka predovšetkým užívateľov ABRY, ktorí majú povinnosť tzv. prenesenia daňovej povinnosti a špecifických druhov tovaru, ktoré majú základ dane na doklade nad 5.000,- EUR (napríklad obilniny, kovové materiály, stavebné práce a pod.). Ďalšia verzia SW ABRA bude vydaná pred koncom januára 2014 a bude obsahovať ďalšie legislatívne zmeny.

V novej certifikovanej verzii nájdete tieto exporty a reporty:

exporty

  • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (od 2013/11)
  • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného (2013/11)

reporty

  • Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP - VZP (2013/11)
  • Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP - Dôvera (2013/11)
  • Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP - Union (2013/11)
  • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP - VŠZP (2013/11)
  • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP - Union ZP (2013/11)
  • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP - Dôvera (2013/11)

V najbližšej dobe očakávame implementácie v oblasti QR kódov, zoznamu registrovaných platiteľov DPH, pri ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie apod.

S pozdravom

Tím ABRA Software s.r.o.