Čo prináša najnovšia progresívna verzia 16.03.09 ERP ABRA?

24. 4. 2016
 • Rýchlejší štart systému vďaka novej optimalizácii.
 • Doplnenú podporu o Unicode x-položky.
 • Efektívnejšiu prácu s SQL vďaka vylepšeniam v paneli definovateľných údajov.
 • V module Predaj možnosť vrátenia peňazí na inej pokladni.
 • V agendách pokladničného predaja možnosť novo importovať objednávky do maloobchodnej kasy a po importe DL pridávať riadky na účtenku.
 • Možnosť sčítať množiny v module Skripting.
 • Rýchlejšiu komunikáciu s aplikačným serverom.
 • Spresnenie výsledkov v reportoch predaja pomocou pridanej väzby medzi riadkom účtenky pokladničného predaja a riadkom dodacieho listu.
 • V agende Prehľad DPH možnosť zobraziť doklady vstupujúce do exportu dokladov v režime MOSS pomocou novej tlačovej zostavy "DPH - Opis dokladov v režime MOSS zahrnutých do exportu SAF-MOSS". Tá je dostupná v novom exporte dokladov v režime MOSS (Mini One Stop Shop) do SAF-MOSS (kontrolný súbor pre MOSS) umiestnenom v rovnomennom Reporte "DPH - Export dokladov v režime MOSS do SAF-MOSS".
 • Podporu vykazovania druhu poskytnutej služby MOSS: na riadku dokladu je možné po novom nastaviť pomocou firemného parametra "Povinnosť zadávať na riadku dokladu v režime MiniOneStopShop kód poskytnutej služby" druh poskytnutej služby MOSS. Nová je číselníková agenda "Druhy poskytnutých služieb MOSS", ktorá obsahuje zoznam povolených hodnôt, ktoré musia byť vybrané na dokladoch vstupujúcich do exportu dokladov v režime MOSS.
 • Možnosť zadať v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti aj doklad s typom obchodu 5 (Do inej krajiny EÚ, DPH bude priznaná v inej krajine EÚ). Rieši situáciu, kedy napr. česká firma registrovaná k DPH na Slovensku potrebuje vystaviť doklad s PDP na Slovensku a naopak. Súčasne bola upravená číselníkové agenda "Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti", aby bolo možné zadávať typy plnenia podľa konkrétnej krajiny v rámci EÚ, a ďalej agenda "Skladové karty", kde pribudla možnosť zadať jeden typ plnenia prenesenia daňovej povinnosti pre každú krajinu EÚ.
 • Zobrazenie korektných informácií o licenciách vďaka vylepšeniu AppServerProp.

POZNÁMKA

Od radu 15.03 je každá verzia zaradená do určitej línie verzií a verzie sú vydávané v tzv. konzervatívnej distribúcii a progresívnej distribúcii. Každá línia najprv existuje v podobe progresívnej distribúcie a až následne po 12-tich mesiacoch sa stane zdrojom pre generovanie verzií v konzervatívnej distribúcii.
Čítajte viac