Legislatíva

Daňový bonus od 1.7.2022

1. 7. 2022
Efektívne spracovanie účtovníctva v ERP ABRA Gen

V Zbierke zákonov vyšiel nový predpis č. 232/2022 Z.z. o financovaní volného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného sa týmto zákonom upravujú podmienky pre čerpanie daňového bonusu od 1.7.2022.

Vznikajú nové čiastky daňového bonusu:

  • 70 eur (na dieťa vo veku do 15 rokov)
  • 40 eur (na dieťa vo veku od 15 rokov).

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie.

Súčasne bol schválený aj limit daňového bonusu, ktorý vychádza z čiastočného základu dane ČZD (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac:

  • 20% ČZD (1 dieťa)
  • 27 % ČZD (2 deti)
  • 34 % ČZD (3 deti)
  • 41 % ČZD (4 deti)
  • 48% ČZD (5 detí)
  • 55% ČZD (6 a viac detí).

Osobitné ustanovenia zavádza duálny režim výpočtu mesačnej mzdy. Zamestnávatelia od 1.7.2022 do 31.12.2022 posudzujú výšku daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30.6.2022 a podľa pravidiel platných od 1.7.2022 a tú vyššiu vyplatia zamestnanci.

Ďalšie zmeny pravdepodobne vyplynú z metodického pokynu Finančnej správy a úprav daňových formulárov.

Pripravujeme pre zákazníkov riešenie, ktoré uľahčí spracovanie a voľbu výhodnejšieho režimu. Formou automatickej aktualizácie (príp. Service packu) bude vydaná spolu s ďalšími informáciami začiatkom júla 2022. Viac tu.