Doplnky v definovateľných formulároch

23. 3. 2017

Silným nástrojom systému ABRA Gen sú jeho doplnkyDoplnky v definovateľných formulároch. Doplnky umožňujú systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám užívateľov. K dispozícii sú v definovateľných formulároch. Vyskúšajme si spoločne jeden z nich: jednoduchý webový prehliadač.

>> Preskúmajte všetky doplnky v online nápovede systému ABRA Gen.

Na čo môže doplnok „webový prehliadač“ slúžiť?

Napríklad pre e-shopové zobrazenie položiek na skladových kartách alebo pre zobrazenie informácií z internetu o obchodných partneroch. Informácie je možné zobraziť z akejkoľvek konkrétnej URL adresy.

Zobrazenie informácií o obchodných partneroch

Výsledkom tejto ukážky bude zobrazenie webovej stránky partnera a informácie na ORSR.

Otvorte agendu Adresár firiem a zvoľte v menu Nastavenie voľbu Zobraziť definovateľný formulár.

(Obr 1)

Zobrazí sa záložka Formulár.

(Obr 2)

Pri položke Definovateľný formulár kliknite na trojuholníček predstavujúci ďalšiu ponuku, tým sa otvorí zoznam definovateľných formulárov, v ktorom zvolíte Nový.

(Obr 3)

Nazvite novo založený formulár WEB.

(Obr 4)

Označte položku Definícia formulára kliknutím ľavého tlačídla a následne prostredníctvom voľby po stlačení pravého tlačidla vyberte Pridať > Folder.

(Obr5)

Novú záložku nazveme WEB Partnera.

(Obr 6)

Kliknite pravým tlačidlom na Záložka (Záložka) a vyberte položku Pridať > Doplnok. Všimnite si, že po opustení pola Nadpis sa Záložka prepísala na WEB Partnera (Záložka). Panel je nutné pridať preto, že Doplnok môže byť v rámci panela/ záložky alebo formulára vždy len jeden.

Kliknite pravým tlačidlom na Vodorovný panel a zvoľte Pridať > Doplnok.

(Obr 7)

Zobrazí sa voľná plocha, na ktorej kliknite ľavým tlačidlom na symbol ponuky (trojuholníček) a vyberte konkrétny doplnok, v našom prípade internetový prehliadač.

(Obr 8)

Zobrazia sa 3 zaškrtávacie políčka a pole pre vloženie výrazu. Označte ponúkané položky podľa vlastnej potreby.

Po stlačení tlačidla Edituj budete mať možnosť vložiť výraz. Zvoľte WWWAddress ako hodnotu položky, WWW zo záložky ďalšie údaje, oblasť Komunikácia.

(Obr 9)

Po uložení sa budú zobrazovať stránky obchodných partnerov.

Pridanie ďalšieho webu

Pridáme ešte zobrazovanie webu www.orsr.sk s dohľadaním firmy podľa IČ.

Kliknite znova pravým tlačidlom na Folder a pridajte ďalšiu záložku.

 

(Obr 10)

Novú záložku nazvite ORSR.

(Obr 11)

Zvoľte doplnok internetový prehliadač a zadajte výraz 'http://www.orsr.sk/hladaj_ico.asp?ICO='+OrgIdentNumber+'&SID=0' na dohľadanie firmy podľa IČ.

(Obr 12)

Potvrďte OK a máte hotovo.

(Obr 13)

(Obr 14)

Čo ďalej?

Tento tip berte ako malú ochutnávku doplnkov definovateľných formulárov, ktorým sa ešte budeme venovať. S pomocou doplnkov môžete dostať do jediného miesta systému informácie o zákazníkoch alebo dodávateľoch a významne zrýchliť prácu so systémom.

UPOZORNENIE: Doplnok môže byť v rámci panelov / záložky / formulára vždy len jeden. Ak potrebujete viac doplnkov na jednom formulári, rozdeľte si ho záložkami alebo pomocou panelov.