Dopytové riadenie a komplexné hodnotenie dodávateľov

18. 2. 2019
Hodnotenie dodávateľov v ABRA Gen
Nákupný proces sme detailne popísali v článku Kompletná evidencia tovaru a prehľad o pokrytí objednávok. Teraz vám ukážeme niekoˇko tipov, ako vybrať správného dodávateľa. Predpokladom sú správne vyplnené údaje na skladových kartách a precizna evidencia všetkých dokladov. Tieto informácie systému umožňujú efektivne využívať komplexné hodnotenie dodávateľov.

Užitočné tipy, ktoré vám uľahčí výber dodavateľa

Dopytové riadenie

 • K jednoduchému nastaveniu dopýtového riadenia slúži agenda Dopytové listy.
 • Pokiaľ riešite dlhodobé objednávky, dopytujete viacero dodávateľov, sledujete priebeh po dlhšiu dobu alebo vyhodnocujete dodávateľov vo viacerých ľuďoch, evidencia v ABRA Gen efektívne nahraďuje rozosielanie e-mailov či spoločné meetingy.
 • Dopytový list k vybranému tovaru eviduje príslušných dodávateľov a parametry dôležité k ich vyhodnoteniu.
 • Dopytový list je možné automatizovať napr. pomocou webového rozhrania či cez API.
 • Po vyhodnotení najlepšieho dodávateľa vystavíte objednávku vydanú.
K jednoduché nastavenie dopytového riadenia slúži agenda dopytové listy. Podrobné informácie o dopytovom riadení nájdete v online nápovede.

Příjemky

 • Príjemky vytvárajte priamo z objednávok vydaných. Tým si vo výsledku overíte, či ste skutočne obdržali požadovaný tovar a validujete ceny, termíny apod.
 • Lepšie plánovanie a sledovanie jednotlivých položiek vám umožnia nové procesné stavy nielen nad príjemkami, ale nad všetkými skladovými dokladmi.
 • V prípade využitia systému hodnotenia dodávateľov (viď ďalej) sa na každej príjemke objaví výzva pre skladníkov k ohodnoteniu stavu dodávky podľa vami zadaných kritérií (napr. kvalita, včasnosť dodanie aj behom dňa, počet reklamácií).
Hodnotenie dodávateľov na príjemke Podrobné informácie o príjemkách nájdete v online nápovede.

Hodnotenie dodávateľov v module SCM

 • Hodnotenie dodávateľov vychádza z informácií v dokladoch, konkrétne z porovnania príjemky a objednávky vydanej. Preto je dôležité tieto doklady dôsledne evidovať. Údaje sô v systéme spätne dostupné podľa potreby aj niekoľko rokov.
 • V rámci hodnotenia dodávateľov využívajte možnosť nakonfigurovať si vlastné kritéria v agende Oblasti hodnotenia. Vedľa dodržovania dodacích lehôt či cien, ktoré systém automaticky zistí z vystavených dokladov, tak môžete hodnotiť napríklad komunikatívnosť dodávateľa apod.
 • Dlhodobé hodnotenia dodávateľov je možné využiť taktiež v rámci povinných auditov či certifikácií.
 • Vďaka hodnoteniu máte nákupný proces pod kontrolou – nákupči môže odoberať tovar len od schváleného dodávateľa.
Hodnotenie dodávateľov v module SCM Podrobné informácie o hodnotení dodávateľov nájdete v online nápovede. Dlhodobo zhromažďované informácie na vystavovaných dokladoch aj hodnotenie dodávateľov slúži taktiež ako zdroj dát pre efektívne bilancie modulu SCM. Pre dokonalé osvojenie všetkých procesov doporučujeme uživateľom navštíviť príslušné semináre a školenia, popr. sledovať webináre. Zaujímať by vás mohli tieto témy: Objednávky vydané, Skladové hospodárstvo (evidencia, doklady) alebo SCM – Bilancie, Vývoj, Pokrytie dokladu. Vyberte si z termínov všetkých školení.