Dvojnásobný daňový bonus za dieťa do 6 rokov

6. 5. 2019
Nastavenie daňového bonusu za dieťa
Pri deťoch do 6 rokov veku bol zavedený dvojnásobný daňový bonus od apríla 2019. Užívateľ teda od apríla 2019 musí pri deťoch, na ktoré poberá zamestnanec zľavu (bonus) na dani, ukončiť súčasný druh zľavy "DB“ k marcu 2019 a pridať novú platnosť zľavy "DB6" pre deti do 6 rokov veku, a to k mzdovému obdobiu apríl 2019. Podobným spôsobom je potrebné postupovať i v budúcnosti, pokiaľ dieťa dosiahne šesť rokov veku. V tomto prípade je nutné súčasnú zľavu "DB6" naopak k predchádzajúcemu mzdovému obdobiu ukončiť a k aktuálnemu mzdovému obdobiu založiť ďalší riadok so zľavou "DB". Pre kontrolu správnosti nastavenia zliav na deti bola v ag. Zamestnancovi pridaná nová zostava "Kontrolná zostava chybne nastavených daňových zliav na deti do šiestich rokov (od 04/2019)".
Nastavenie daňového bonusu za dieťa
Nastavenie daňového bonusu za dieťa