eKasa bez starostí s ABRA Gen

Nemajte z nových pravidiel obavy, ABRA Gen je na ne pripravený.

eKasa bez starostí s ABRA Gen

Finančná správa pripravila projekt eKasa, ktorý stanovuje povinné napojenie všetkých súčasných elektronických registračných pokladníc (ERP) na portál Finančnej správy. Zo súčasných ERP sa stanú tzv. online registračné pokladnice (ORP).

Všetko, čo budete potrebovať k tomu, aby ste splnili zákonnú povinnosť, je včasný update systému ABRA Gen na nasledujúcu verziu po 19.0.4 a zakúpenie si príslušného zariadenia FiskalPRO.

Aktuality

 • 28. 06. 2019
  Na Zákazníckom portáli je pripravený Service Pack, ktorý umožní používať fiškálné pokladnice Elcom EFox a Varos až do 31.12. 2019.
 • 20. 06. 2019
  eKasa sa spúšťa 1. júla 2019. Tento termín zostáva zachovaný aj po schválení novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici (zákon o ERP). Parlament upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka. Viac na webe Finančnej správy.
 • 19. 06. 2019
  Zavedenie eKasy sa nepriamo posúva na január 2020. Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa posúva zavedenie eKasy na 1.1.2020. Viac v tlačové správe SKDP.
 • 20. 05. 2019
  Informačný systém ABRA Gen prichádza s verziou 19.0.6 s podporou eKasa. Do systému bol doplnený ovládač pre zariadenie FiskalPRO.
 • 01. 04. 2019
  Spoločnosť A3 Soft získala oficiálnu certifikáciu Finančnej správy pre zariadenia FiskalPRO.
 • 01. 04. 2019
  Začína obdobie prechodu na eKasu.
 • 01. 01. 2019
  Začína platnosť zákona 368/2018 Z.z.

Časový harmonogram,

ktorý je daný zákonom 368/2018 Z.z. s platnosťou od 1. 1. 2019 je nasledujúci:

Časové schéma eKasa

Od 1. júla platí pre všetkých podnikateľov povinnosť používať už len ORP v režime eKasa.

Povinnosti pre podnikateľov:

 • zabezpečiť kvalitné internetové pripojenie pre každú ORP (zariadenie bude mať len 2s na úspešný zápis na serveri FS, inak tlačí účtenku v režime offline a posiela ju na IS FS neskôr)
 • zriadiť si novú certifikovanú pokladňu s chráneným dátovým úložiskom (CHDÚ – zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou)
 • požiadať o pridelenie nového kódu pre novú ORP na webovom portáli projektu eKasy –dostanete tzv. inicializačný balíček, ktorý obsahuje kód pokladne (KP), vygenerovaný certifikát a informácie o podnikateľovi. Kód zadáte do zariadenia pred prvým použitím ORP (každá ORP musí mať vlastný kód)

Novinka prináša podnikateľom nielen nové povinnosti, ale aj niektoré výhody oproti aktuálnemu stavu:

 • odpadá povinnosť viesť pokladničnú knihu ku každému fiškálu
 • odpadá povinnosť vykonávať denné uzávierky
 • rušia sa servisné organizácie (a ich povinnosti), ktoré jediné mohli uvádzať zariadenia do prevádzky
 • ruší sa taktiež pravidelný servis fiškálov
 • Zodpovednosť za korektné zasielanie údajov do IS FS (eKasy) nesie podnikateľ.

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

Ako prejsť na eKasu?

Každý podnikateľ bude musieť požiadať o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú už dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. V tejto časti nájdete postup, ktorým sa pri podávaní žiadostí musíte riadiť.

Aby bol prechod na nový systém pre Vašu firmu čo najjednoduchší a súčasne, aby sme Vašej firme umožnili používať najmodernejšie riešenie, rozhodli sme sa do novej verzie informačného systému ABRA Gen pripraviť napojenie na nové riešenie FiskalPRO. Súčasné napojenie na zariadenia Elcom a Varos nebudú ďalej podporované.

Zariadenie FiskalPRO integruje 3 dôležité funkcie v jednom zariadení (3v1) – registračnú pokladnicu, fiškálnu tlačiareň a platobný terminál.

Ako bonus prinesieme možnosť priameho napojenia ABRA Gen i na platobný terminál a vďaka tomu Vám odpadne doterajšie ručné prepisovanie čiastky k úhrade platobnou kartou do platobného terminálu.

Spýtajte sa nás

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK