Cenník ABRA Gen

Platnosť od 3. 2. 2020

PREDAJ PRENÁJOM
Jadro ERP
Jadro + automatizácia 1,3) 320 40
Jadro + pokročilá automatizácia a vizualizácia 1,2,3) 400 48
Jadro + pokročilá automatizácia, vizualizácia a podpora databáz MSSQL/ORACLE 1,2) 480 56
Nevizuálny uživateľ 4) 160 9)
Multiverzia – každá daľšia firma12) 720 9)
ABRA BI 14) 1960 120
ABRA IoT (platforma pre internet vecí) – každých 10 senzorov 13) 400 28
Obchod
Skladové hospodárstvo 5) 480 9)
FLORES on-line sklad 11) na dotaz na dotaz
SCM 720 9)
Nákup 480 9)
Predaj 480 9)
Maloobchodný predaj 400 9)
Platobné funkcie fiškálu FiskalPRO – každý 1 fiškál 200 12
E-shop 10) na dotaz na dotaz
Reštauračný predaj 400 9)
Gastrovýroba 400 9)
Výroba
Výroba 720 9)
PLM terminál na dotaz na dotaz
Kompletizácia 400 9)
Služby
CRM 400 9)
Mobilné CRM 6) 200 12
Servis 400 9)
Projektové riadenie 400 9)
Financie
Účtovníctvo a výkazy 480 10)
Banka a homebanking 400 10)
Pokladňa 400 10)
Majetok 7) 480 10)
Mzdy – každých 20 pracovných pomerov 8) 320 20

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

1. obsahuje jeden konkurenčný prístup do systému, OLE rozhrania, webové služby, automatizačný server, e-maily a interné odkazy, evidencia pošty, schvaľovanie, vizualizácia dát; prvá licencia Jadra obsahuje navyše po jednom prístupe do modulov Účtovníctvo a výkazy, Banka a homebanking, Pokladňa, Majetok, Skladové hospodárstvo, Nákup, Predaj; licencia jadra obsahuje základnú podporu GDPR (základná ochrana osobných údajov na systémových položkách agend firiem, osôb a zamestnancov)
2. obsahuje skriptovanie, API, podpora databáz MSSQL/ORACLE nie sú dostupné pre daňovú evidenciu
3. podpora databáze Firebird
4. každý pomenovaný užívateľ pristupujúci cez API
5. obsahuje i modul Polohované sklady
6. každý vyjmenovaný uživatel bez ohledu na počet koncových zařízení. Základní reporty pro mobilní CRM
7. osahuje i modul Kniha jázd
8. obsahuje i modul Dochádzka
9. je zahrnuté v cene Jadra; ​Multiverzia pre neobmedzený počet firiem
10. neobmedzený počet koncových užívateľov
11. každé koncové zařízení
12. pre účtovné kancelárie neomedzený počet firiem
13. len pre variant „Jadro + pokročilá automatizácia a vizualizácia“
14. obsahuje aplikaci pro Smart Watch

Pro neziskové a humanitární organizace sleva 50% na licence.

Doplnky k ABRA Gen

Licencia za jednorázový príplatok, ak nie je uvedené inak.

Rozšírenia PREDAJ PRENÁJOM
Automatické aktualizácie kurzov z internetu 320 20
Billing – automatické generovanie dokladov 720 44
EDI komunikácia 1120 68
Expedícia balíkov – integrácia služby Balíkobot.cz 800 48
Hromadná fakturácia 720 44
Hromadné účtovanie skladu 320 20
Hromadné spracovanie faktúr a záloh 320 20
Import dokladov z XML 720 44
Import predajných a dodavateľských cenníkov 320 20
Import skladových kariet 320 20
Komunikácia s MS Exchange a Google Apps 1120 68
On-line komunikácia s obecným e-shopom 720 44
Riadenie pohľadávok a automatické upomienky 320 20
Zdieľanie číselníkov medzi vedenými firmami (iba pre databázy MSSQL/ORACLE) 1120 68
Schvaľovanie došlej pošty 320 20
Správa úložiska súborov 320 20
Univerzálne importy dát 720 44
Variantné skladové karty 720 44
Vernostné zľavy 320 20
Vyplňovanie šablón MS Word a OpenOffice 320 20

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Cenník služieb ABRA Gen (SK)

Služba Poznámka Cena
Licenčná služba
Licenčná služba k produktu ABRA Gen Zmluvný vzťah sa riadi licenčnou zmluvou; bližšie informácie na Zákazníckom portáli. 16 – 20% (viď. konkrétne dojednanie v príslušnej licenčnej zmluve)
Licenčná služba k produktu ABRA Gen (s pôvodným označením ABRA G1 alebo ABRA G2) Zmluvný vzťah sa riadi licenčnými podmienkami; konkrétne dojednania percentuálna sadzba je uvedená na Zákazníckom portáli. 20 – 29% z celkovej cenníkovej ceny licencie v dobe nadobudnutia licencie zvýšené úmerne k výške inflácie, ktorá bola publikovaná Slovenským štatistickým úradom za obdobie odo dňa nadobudnutia licencie, alebo posledného zvýšenia ceny (podľa toho, čo nastalo neskôr)
Služby konzultantov
Základná hodinová sadzba hodinovo poskytované služby 72 / hod
Programátorská, analytická činnosť a služby k db FIREBIRD hodinovo poskytované služby 80 / hod
Služby k db ORACLE/MSSQL hodinovo poskytované služby 120 / hod
Doprava Účtuje sa cesta tam a späť podľa maps.google.com 24 / výjazd + 0,4 / kilometer
Projektové riadenie od 10 % z celkovej ceny diela vrátane práce navyše
Príplatok za prácu mimo pracovnú dobu +50%
(víkendy, čas medzi 17:00 – 8:00), +100% sviatky
On-line prevádzka platformy pre informačný systém ABRA
On-line prevádzka od 30 € / zamestnanec a mesiac
Účtovné služby
Účtovné služby od 36 / hod
Výpočet miezd od 10 / zamestnanec a mesiac
Ostatné
Administratívny poplatok   200

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Systémy je možné rozšířiť o ďalšie funkčné doplnky, ktorých popis a ceny nájdete na abra.eu/sk/erp-system-abra-gen/doplnky/.

Kompletný popis modulov nájdete na abra.eu/sk/erp-system-abra-gen/moduly/.