Automatické aktualizácie kurzov

Automatické sťahovanie kurzového lístka z internetu v stanovený čas.

Mám záujem o predvedenie

Prvým krokom nastavenia doplnku je zadanie webovej adresy, odkiaľ sa má lístok načítať. Ďalej si následne môžete určiť čas aktualizácie, názov spojenie (databáz IS ABRA), používateľské meno a heslo pre prístup cez ABRA OLE. Program po aktualizácii realizuje automaticky uvoľnenie licencie ABRA OLE. Aplikácia ide bez vonkajších chybových hlásení. Prípadné chyby sa zaznamenávajú do súboru ErrorLog.txt, ktorý sa automaticky vytvorí v rovnakom adresári na disku, odkiaľ sa program spustí.

Program je možné spustiť troma spôsobmi:

  • klasicky vizuálne slúži pre okamžitú aktualizáciu, alebo pre umiestnenie v sekcii „po spustení“
  • nainštalovať ako NT službu pomocou Kurzy.exe /install a následne službu spustiť, funguje na Win XP, 2000 na pozadí ako služba. Službu je potrebné ručne spustiť. Program si načíta nastavenie z kurzy.ini, ktoré sa ukladajú cez vizuálne prostredia, alebo ručne v INI. Po zmene nastavenia parametrov je nutné službu reštartovať, aby sa aktualizované parametre načítali.
  • cez naplánované úlohy s parametrom ŠTART sa program spustí, prevedie aktualizáciu a znova sa ukončí. Výhodou je plánovanie napr. 1x mesačne apod.

Nasadenie riešenia nevyžaduje osobnú prítomnosť konzultanta a zvládne ju administrátor siete. V prípade, že s nasadením riešenia budete mať problém, radi Vám pri inštalácii poskytneme vzdialenú podporu cez Internet.

Mám záujem o predvedenie doplnku Automatické aktualizácie kurzov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK