Billing – automatické generovanie dokladov

Vytváranie faktúr a zálohových listov rýchlo a efektívne.

Mám záujem o predvedenie
blank

Automatické generovanie dokladov umožňuje nadefinovať vyúčtovania formou faktúry, zálohových listov a daňových zálohových listov so zúčtovaním na určité obdobie.

Balík je určený pre firmy fakturujúce podľa zmlúv:

 • Licenčné služby
 • Nájomné
 • Energiu
 • Leasing
 • Účtovné služby
 • Upratovacie služby
 • Poskytovanie Internetu
 • Pulty centrálnej ochrany
 • Facility Management

Základné možnosti nastavenia:

 • Periodicita platieb
 • Možnosť jednorázovej alebo mimoriadnej platby, ktorá bude v danom období zúčtovaná.
 • Definovanie dĺžky kontraktu.
 • Voľba nastavenia generovanie ručne, či automatizačným serverom.

Potrebné Agendy a licencie:

 • Adresár firiem (Jadro) nastavenia východzej firmy pre načítanie predpisov zmlúv
 • Aktivity (CRM) definícia predpisov a samotných zmlúv
 • Faktúry, Zálohové listy vydané, Objednávky prijaté (Predaj) definícia obsahu zmlúv a samotné generované doklady
 • Automatizačný server (Komunikácia) ak bude treba prevádzkovať automatické generovanie

Mám záujem o predvedenie doplnku Billing – automatické generovanie dokladov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK