Hlásenie EKO-KOM

Sledujte na skladových kartách aktuálne množstvo obalov.

Mám záujem o predvedenie
Moderní budova

Riešenie je určené pre poskytovanie údajov o množstve obalov, ktoré klient spoločnosti EKO-KOM, a.s. uvedie na trh alebo do obehu za kalendárny štvrťrok.

Do štandardného výkazu je vytvorené makro, ktoré prečíta dáta zo systému ABRA Gen a naplní výkaz.

Po inštalácii sady sú do skladových kariet nahrané položky a formuláre, ktoré výkaz potrebuje na vyplnenie.

Nasazení instalační sady může zvládnou IT znalý uživatel. Následně je potřeba ke skladovým kartám doplnit konkrétní obaly a údaje nutné pro výkaz. Na konci čtvrtletního období spustíte makro dodané do excel sešitu, které ze skladových dokladů vyplní potřebný výkaz.

Doporučujeme k sadě objednat liceční podporu (roční poplatek), protože společnost EKO-KOM mění formát výkazu a je potřeba nepravidelně, podle potřeby, aktualizovat.

Mám záujem o predvedenie doplnku Hlásenie EKO-KOM

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ