Hlásenie EKO-KOM

Sledujte na skladových kartách aktuálne množstvo obalov.

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie je určené pre poskytovanie údajov o množstve obalov, ktoré klient spoločnosti EKO-KOM, a.s. uvedie na trh alebo do obehu za kalendárny štvrťrok.

Do štandardného výkazu je vytvorené makro, ktoré prečíta dáta zo systému ABRA Gen a naplní výkaz.

Po inštalácii sady sú do skladových kariet nahrané položky a formuláre, ktoré výkaz potrebuje na vyplnenie.

Nasadenie inštalačnej sady môže zvládnuť IT znalý používateľ. Následne je potrebné k skladovým kartám doplniť konkrétne obaly a údaje nutné pre výkaz. Na konci štvrťročného letného obdobia spustíte makro dodané do excel zošitu, ktoré zo skladových dokladov vyplní potrebný výkaz.

Odporúčame k sade objednať licenčnú podporu (ročný poplatok), pretože spoločnosť EKO-KOM mení formát výkazu a je potrebná aktualizácia v priebehu roka podľa potreby. 

Mám záujem o predvedenie doplnku Hlásenie EKO-KOM

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK