Hromadná fakturácia

Jednoduché automatizované vytváranie faktúr z objednávok.

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie je určené firmám, ktoré hromadne z objednávok prijatých alebo dodacích listov vytvárajú faktúry vydané (príp. len z objednávok prijatých dodacie listy). Časté využitie v spojitosti s vybavovaním objednávok z eShopu, ale aj iných procesných prostrediach.

Obsluha si v agende objednávok prijatých alebo dodacích listov vyberie doklady na spracovanie a s pomocou tlačidla v pravom menu spustí príslušnú funkciu. V prípade bezchybného spracovania je zobrazená agenda novovytvorených dokladov s možnosťou ich rýchlej kontroly, ďalšieho spracovania alebo tlače. V prípade vzniknutých chýb sú tieto po dokončení spracovania zobrazené obsluhe na vysporiadanie.

V rámci funkčnosti je možné vytváranie samostatných dokladov (jeden zdrojový doklad = jeden výstupný doklad), tak i zlučovanie zdrojových dokladov buď za jednu odberateľskú firmu, alebo podľa jej prevádzok (niektoré firmy si želajú mať pre každú prevádzku osobitnú faktúru). Spôsob fakturácie je možné nastaviť individuálne pre každú firmu v adresári. V rámci nasadenia je stanovené pravidlo pre výber radu výstupných dokladov, tak že napr. niektoré doklady sú fakturované ako tuzemské a iné do zahraničného radu faktúr vydaných.

Príklad použitia:

V agende si označím 100 objednávok prijatých a stlačím tlačidlo „FV hromadné“. Po spracovaní sa otvorí agenda faktúr vydaných, kde sú zobrazené všetky novo vytvorené faktúry vydané zlúčené za jednotlivé firmy.

Mám záujem o predvedenie doplnku Hromadná fakturácia

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK