Hromadné spracovanie faktúr a záloh

Automatizujte proces odosielania faktúr a iných dokladov.

Mám záujem o predvedenie

Sada je určená pre hromadné odosielanie faktúr. Umožňuje prejsť od ručného spracovania každej faktúry zvlášť k plne automatizovanému procesu. Faktúry je možné automaticky tlačiť na tlačiarni alebo jednoducho exportovať do elektronického formátu (ISDOC nebo PDF) a odoslať e-mailom.

Ako doplnok funguje

Najskôr sa nadefinuje postup spracovania dokladov; v optimálnom prípade obchodník doklad faktúry len pripravuje a ukladá v informačnom systéme. Následne pracovník zodpovedný za spracovanie odoslaných faktúr celého podniku spustí ich hromadné spracovanie , ktoré prebehne u každej faktúry podľa nastaveného spôsobu komunikácie s konkrétnou firmou.

Podľa nastavení v Adresári rozdelí ABRA Gen dokumenty na:

Posielané poštou
  • centrálne sa vytlačia na tlačiarni na zvolenom formulári
  • zaevidujú sa do modulu Pošta na formulári Slovenskej pošty pre hromadné podanie
Posielané elektronicky
  • vytvorí sa e-mail s PDF prílohou a pripojeným elektronickým podpisom
  • eviduje súhlas klienta v adresári firiem

Po inštalácii balíčku pribudne v agende Faktúr vydaných nová položka „stav spracovania“. Obsluha si pomocou filtra zobrazí všetky doposiaľ nespracované faktúry a tlačidlom „Tlač / odoslať“ spustí ich automatizované spracovanie. Následne dôjde k postupnému spracovaniu všetkých faktúr a to vytlačením faktúry s vytvorením záznamu v module Odoslaná pošta alebo exportom do elektronického formátu ISDOC či PDF s vytvorením záznamu v agende Odoslané e-maily.

V systéme sa po spracovaní u každej faktúry zapíše spôsob jej odoslania a faktúra je farebne odlíšená od nespracovaných dokladov.

Kto doplnok najčastejšie využíva

Všetky firmy, ktoré pravidelne vystavujú väčšie množstvo faktúr. Napríklad obchodné spoločnosti, poisťovne, dodávatelia energií, telekomunikačných a iných služieb atď.

Mám záujem o predvedenie doplnku Hromadné spracovanie faktúr a záloh

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK