Import dát z portálu FinStat

Vždy aktuálne informácie o firmách na jdenom mieste

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie umožňuje napojiť ABRA Gen na platenú databázu spoločnosti FinStat. Umožňuje sofistikované sťahovanie/aktualizáciu údajov o firme i s importovaním IČ DPH z komerčných databáz spoločnosti Finstat. Medzi najdôležitejšie dátové zdroje, ktoré spracováva, patria Obchodný vestník, Obchodný register, Živnostenský register, Register účtovných závierok, Register úpadcov, zoznamy dlžníkov z poisťovní, zoznamy finančnej správy a súdne rozhodnutia.

Doplnok upozorňuje ako v adresári tak na vyšlých dokladoch na problematických zákazníkov (konkurzné, reštrukturalizačné a likvidačné konania, dlhy u poisťovní a finančnej správy, platobné rozkazy) v rozšírených balíčkoch ponúka možnosť overenia ako i aktualizácie údajov o firme pri ukladaní vyšlého dokladu. Je potrebné si zakúpiť ako doplnok ABRA Gen pre napojenie do databázy tak i samotný prístup do databázy Finstat.

Ako doplnok pracuje

Finstat: detail v ERP ABRA Gen

Zelená ikonka „F“ signalizuje, že údaje o firme boli aktualizované cez FinStat a v jeho hinte je i dátum a čas danej aktualizácie.

Tlačidlo FinStat BASIC umožňuje podľa IČO firmy alebo zadanej časti názvu firmy overiť/predvyplniť údaje o firme a zobrazí nasledujúce okno:

Finstat: import dát

Pokiaľ dané IČO figuruje v zozname dlžníkov, zmení sa ikonka „F“ na červenú. Vybrané polia, kde nesedia údaje z databázy FinStat so záznamom v ABRA Gen, je možné prevziať údaje z databázy FinStat do ABRA Gen tlačidlom Aktualizovať.

Vybrané polia, kde nesúhlasí údaj vedený v datebáze Finstat so záznamom v ABRA Gen, je možné prevziať údaje z FinStat tlačítkom Aktualizovať.

Finstat: hlavička

Pri vystavovaní faktúry/predajných dokladov je užívateľ informovaný farebnou ikonkou „F“ a fajkou, či sa nejedná o dlžníka, firmu na odobratie DPH registrácie a či jej kontaktné údaje sú správne (červená farba – signalizuje problém, čierna farba – záznam neaktualizovaný oproti FinStat, zelená farba + fajka všetko je v poriadku).

Viac o doplnku v nasledujúcom videu:

Finstat - ukázkové video

Mám záujem o predvedenie doplnku Import dát z portálu FinStat

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK