Import skladových dokladov z XLS

Rýchle načítanie všetkých položiek skladových dokladov z XLS súboru.

Mám záujem o predvedenie

Doplnok slúži pre import skladových dokladov do IS ABRA cez otvorené rozhranie ABRA OLE z akéhokoľvek XLS súboru (vždy sa importuje jeden doklad). Je možné nastaviť oblasť buniek, z ktorých sa má importovať. Doplnok dokáže importovať aj do užívateľských položiek riadkov k dokladom, sériové čísla a šarže k dokladom a to vrátane viacriadkových poznámok z rôznych stĺpcov XLS.

Nastavenie doplnku sa dá ukladať do INI súboru. Všetky nastavené parametre je možné uložiť do konfiguračného súboru pre opätovné použitie. Program pracuje s vizuálnymi číselníkmi ABRA Gen.

Doplnok dokáže importovať nasledujúce doklady:

  • príjemky (sériové čísla, šarže, uživ. položky)
  • dodacie listy (sériové čísla, šarže, uživ. položky)
  • prevodky výdaj (sériové čísla, šarže, uživ. položky)
  • inventúra prebytok (sériové čísla, uživ. položky)
  • inventúra manko (sériové čísla, uživ. položky)
  • obsah inventúry
  • objednávky prijaté (uživ. položky)
  • objednávky vydané (uživ. položky)
  • ponuky vydané (uživ. položky)

Mám záujem o predvedenie doplnku Import skladových dokladov z XLS

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK