Import skladových kariet

Načítajte skladové karty aj údaje k skladovej jednotke z XLS súboru rýchlo a efektívne.

Mám záujem o predvedenie
blank

Doplnok slúži pre import skladových kariet (vrátane možností založenia čiastkovej karty aj založenia umiestnenia na čiastkovej karty) a údajov k skladovej jednotke z ľubovoľného XLS súboru do IS ABRA Gen cez otvorené rozhranie ABRA OLE. Doplnok obsahuje možnosť importu skladového menu a skladových typov.

Doplnok taktiež dokáže k skladovým kartám importovať dáta do užívateľských položiek, ďalej dokáže doplňovať nevyplnené údaje k skladovým kartám, (aj do užívateľských položiek), alebo dokáže zmeniť už existujúcu hodnotu v skladových kartách.

V rozšírených možnostiach je možné špecifikovať nadštandardné nastavenia importu ako napr. výpočet hodnôt apod. s využitím akejkoľvek QR funkcie (funkcie z editoru tlačových zostáv IS ABRA). Táto funkcia dáva programu nový rozmer v možnostiach nastavenia.

V doplnku je možné intuitívne nastaviť oblasť v XLS, z ktorej sa dáta budú importovať. Ďalej je v programe zahrnutý aj import dodávateľov, import skladového menu, import skladových typov. Všetky nastavenia a parametre je možné uložiť do konfiguračného súboru pre opätovné použitie.

Mám záujem o predvedenie doplnku Import skladových kariet

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK