Komunkácia s MS Exchange a Google Apps

Automatická synchronizácia Adresára, Kalendára, Úloh a Emailov.

Mám záujem o predvedenie
blank

Doplnok slúži k synchronizácii medzi informačným systémom ABRA Gen a MS Exchange. Dochádza k synchronizácii Adresára, Kalendára, Úloh a Emailov. Synchronizačná služba sa do ABRA Gen aj do Exchange pripája pomocou webových služieb a načítava vždy zmeny od poslednej synchronizácie. Tieto zmeny následne zapíše do druhého systému.

V nastavení je možné zvoliť, ako často a ktoré časti sa budú synchronizovať. V rámci nastavení je možné taktiež určiť, ktorým smerom sa budú údaje synchronizovať. Je možné prenášať len zmeny z ABRA Gen do Exchange, len z Exchange do ABRA Gen alebo je možné zvoliť obojsmernou synchronizáciu. Je možné teda napríklad nastaviť, že adresár sa bude synchronizovať z ABRA Gen do Exchange, zatiaľ čo Kalendár sa bude synchronizovať obojsmerne.

Adresár

Synchronizuje sa Adresár osôb v ABRA Gen (+ údaje o firme). Pre synchronizáciu je v Exchange vytvorená samostatná zložka adresára s názvom ABRA Gen. Všetky prenášané kontakty z ABRA Gen sa ukladajú do tejto zložky.

V rámci nastavení je možné nastaviť, ktoré kontakty môže daný užívateľ vidieť. Typicky nie je napríklad žiaduce aby obchodný zástupca videl kontakty na dodávateľov alebo môžeme chcieť aby naopak videl len tie firmy, ktoré má na starosti.

Odporúčal by som na adresári nenastavovať obojsmernú synchronizáciu, ale len smerom z ABRA Gen do Exchange. Tým sa uľahčí správa adresára a taktiež je následne možné definovať obsah prenášaných dát pomocou štandardných výrazov ABRA Gen (platí pre všetky časti).

Kalendár

Synchronizujú sa Aktivity z ABRA Gen do hlavného kalendára užívateľa v Exchange.
V rámci nastavení je možné nastaviť, ktoré aktivity sa budú do adresára prenášať – napr. len určitý typ a rady, ktoré odpovedajú časovému plánovaniu. Pokiaľ chcú udalosti v Exchange aj editovať a zakladať nové, je možné použiť obojsmernú synchronizáciu.<úp>

Úlohy

Rovnako ako u kalendára sa synchronizujú aktivity do zoznamu úloh v Exchange. Pomocou nastavení sa určí, ktoré typy a rady aktivít odpovedajú úlohám.

Mail

Pokiaľ je aktívna synchronizácia emailov, prenášajú sa všetky prijaté aj odoslané emaily do ABRA Gen. Podľa emailu alebo domény odosielateľa/adresáta sa správa priradí k danej firme/osobe. V ABRA Gen je tak evidovaná firemná komunikácia a je možné tak sledovať priebeh komunikácie s danou firmou aj pokiaľ s ňou komunikovalo viac zamestnancov naraz. Emaily sú naviac v ABRA Gen archivované aj v prípade, že užívateľ zmaže emaily zo svojej schránky.

Predpokladom pre nasadenie je funkční Exchange 2007 nebo novší a funkčné Exchange Web Services (EWS). Ďalej je potrebné mať zakúpenú licenciu na webové služby ABRA Gen.

Mám záujem o predvedenie doplnku Komunkácia s MS Exchange a Google Apps

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK