Online komunikácia s obecným e-shopom

Prepojte informačný systém s e-shopom a evidujte dáta len v ABRA Gen.

Mám záujem o predvedenie

Doplnok zaistí napojenie internetového obchodu na informačný systém ABRA Gen v online režime. Hlavnou výhodou prepojenia systémov je jednotné dátové úložisko (tzn. všetky informácie zapisujete len do ABRA Gen – e-shop si ich automaticky v pravidelných intervaloch alebo na vyžiadanie obsluhy podľa obsahu ABRA Gen aktualizuje). Na funkčnosť tohoto riešenia, ktoré vášmu e-shopu fakticky otvára dvere do dát informačného systému, je nutné naviazať implementáciu vami požadovaných funkčností na strane e-shopu (zaistí dodávateľ vášho e-shopu).

On-line rozhranie funguje na technológii webových služieb, ktoré sú volané z prostredia e shopu a podľa požiadaviek internetového obchodu poskytujú dáta z databázy IS ABRA. Rozhranie podporuje možnosť čítania i zápisu informácií o firmách, osobách, prevádzkach, skladových kartách (vrátane skladového menu), objednávkach. Rozhranie podporuje prenos všetkých aktuálnych informácií, a tiež iba prenos vykonaných zmien.

Typickým použitím komunikačného mostíka sú tieto dátové výmeny :

  • Zoznam skladových kariet (ABRA => eShop)
  • Adresár firiem, ich prevádzok a osôb (obojsmerne)
  • Vytváranie objednávok zákazníkov (eShop => IS ABRA)
  • Sťahovanie formulárov objednávky/faktúry v PDF (ABRA => eShop)
  • Hlavné i individuálne ceny tovarov (ABRA => eShop)

Riešenie predpokladá, že objednávateľ disponuje vo vlastnej sieti počítačom, ktorý je „vidieť“ z Internetu a súčasne vidí aj do vnútornej siete, kde je umiestnený server s IS ABRA. Ďalej kladie dôraz na primeranú kvalitu pripojenia k internetu (podľa intervalu komunikácie).

V rámci dodania riešenia odporúčame priobjednať tieto služby :

  • Inštalácia servera webových služieb a webového servera APACHE (a inštalácia zásuvného modulu) v prevádzke objednávateľa v rozsahu cca 3 hodín v cene 186,- EUR.
  • Individuálne zaškolenie pracovníkov prevádzkovateľa eshopu v pravidlách a formátoch komunikácie s webovou službou v rozsahu cca 8 hodín v cene 496,- EUR.
  • Poskytnutie časovo obmedzeného prístupu na skúšobný server webových služieb (aby mohol poskytovateľ eshopu v rámci dohodnutého harmonogramu realizácie vytvárané rozhrania priebežne testovať).

Ďalej je možné priobjednať individuálne úpravy štandardného riešenia (realizácia je vykonávaná na základe analýzy) v hodinovej sadzbe 62 EUR/hod.

Implementačne jednoduchšie off-line variantom je riešenie Import dokladov z XML pro dávkový import internetových objednávok a ďalej riešenie pomocou automatizačného servera v module komunikácie na expor dát.

POZOR: Technológia webových služieb vo všeobecnosti predpokladá, že objednávateľ si zaistí bezpečnú komunikáciu medzi serverom webových služieb a serverom, na ktorom beží eshop. O možnostiach zabezpečené komunikácie sa poraďte so svojím správcom IT.

Mám záujem o predvedenie doplnku Online komunikácia s obecným e-shopom

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK