Riadenie pohľadávok a automatické upomienky

Automatické vytváranie upomienok na nezaplatené faktúry.

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie je určené na automatické vytváranie upomienok na nezaplatené faktúry. V definícii môžete zadať po koľkých dňoch od nezaplatenia sa má generovať prvá upomienka, kedy ďalšie od prvej upomienky. U každej upomienky je možná voľba elektornického odosielania E-mailu alebo papierovej podoby.

Možno z upomienkovania vylúčiť faktúry, ktoré sú klientom namietané (reklamácie) na definovanú dobu a doplniť k odkladu upomienkovania poznámku. Obdobne možno z upomínania vylúčiť celú firmu (napr. firmy v skupine, firmy, kde sa riešia vzájomnéi zápočty a podobne.)

Aplikácia po zafiltrovaní nezaplatených faktúr sama overí, či už je faktúra v termíne prvej upomienky, alebo od poslednej upomienky ubehol predpísaný čas. Pri splnení všetkých podmienok vygeneruje príslušné upomienky a nastaveným spôsobom zabezpečí odoslanie výzvy k úhrade (e-mail, papierovo).

Ak je začatý proces upomínania, možno u faktúry meniť stavy – odovzdané na právne oddelenie, odovzdané k súdu, platobný rozkaz, exekúcie… Tieto údaje je možné meniť aj u dokladov uzavretých účtovnými uzávierkami, ktoré sa následne pripoja k faktúram vydaným ako ich platba. Po vytvorení platieb je otvorená agenda pokladničných príjmov so záznamami, ktoré boli práve vytvorené (pre možnosť rýchlej kontroly, popr. tlače). V okne aplikácie je ďalej k dispozícii tlačidlo „Odstrániť riadok“. Po stlačení tohto tlačidla dôjde k odstráneniu aktuálneho riadku. Stlačením tlačidla „Zavrieť“ sa vykoná ukončenie aplikácie bez vytvorenia dokladov platieb.

Pozn.: Riešenie umožňuje spoluprácu so základným balíčkom „Splátkový kalendár a pozastávky.“ Faktúry s nastaveným splátkovým režimom sú upomínaní len pri porušení splátkového kalendára.

Mám záujem o predvedenie doplnku Riadenie pohľadávok a automatické upomienky

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK