Správa úložiska súborov (FOLDER)

Urobte si poriadok v zmluvách, ponukách a iných firemných dokumentoch.

Mám záujem o predvedenie

Riešenie slúži k správe vnútrofiremných dokumentov. Automaticky zakladá unifikovanú adresárovú štruktúru pre jednotlivých obchodných partnerov.

V prípade, že požadujete ukladanie zmlúv, odoslaných ponúk, technickú dokumentáciu do jednotnej firemnej adresárovej štruktúry, je riešenie priamo pre vás.

Po založení firmy automaticky vznikne na serveri sada adresárov, ktorú si môžete sami definovať.

Príklad:

  • \folderAABC s.r.Zmluvy
  • \folderAABC s.r.Ponuky
  • \folderAABC s.r.Reklamácie

V prípade premenovania firmy v ABRA Gen dôjde automaticky k premenovaniu i adresára na serveri.

V prípade, že firmu máte už v adresári firiem SW ABRA založenia môžete vytvorenie adresárov zaistiť stlačením tlačidla“Vytvor FOLDER“.

Hlavné časti inštalačnej sady do systému ABRA:

  • ini súbor na definovanie adresárovej štruktúry spoločnosti
  • Defibovatelný formulár v adresári firiem
  • Skript na automatické zakladanie

Mám záujem o predvedenie doplnku Správa úložiska súborov (FOLDER)

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK