Univerzálne importy dát (LUBIX)

Ľahká aktualizácia dát v systéme ABRA Gen.

Mám záujem o predvedenie

Aplikácia Lubix-MultiImport je určená pre zadávanie a aktualizáciu dát v ERP systémoch Abra Gen. Jedná sa o samostatnú aplikáciu, ktorá so systémom Abra Gen komunikuje pomocou otvoreného rozhrania. Aplikácia Lubix umožňuje do systému Abra Gen zadávať nové záznamy a aktualizovať už existujúce záznamy. Navyše je možné uskutočnovať dávkové operácie oboch vyššie uvedených procesov úplne automaticky podľa importných súborov a nastavení v aplikácii. V aplikácii je k dispozícii aj test správnosti importov.

Všetky nastavenia importov sú v aplikácii riešené vizuálne a používateľsky maximálne prívetivo. Aplikácia je zámerne koncipovaná tak, aby ju bolo možné jednoducho prenášať medzi počítačmi. Nie je ju teda nutné nijak špeciálne inštalovať či odinštalovávať v rámci operačného systému. Aplikácia je určená pre OS Windows.

Definícia importných projektov sa definuje pomocou vizuálnych prvkov v okne aplikácie v prehľadnom a používateľsky prívetivom prostredí. Pomocou tohto riešenia je možné hromadne importovať ľubovoľné množstvo a typ dátových objektov, vrátane objektov podriadených (podriadeným objektom ako sú napr. prevádzky firiem). Importné dáta je možné zadávať priamo v okne aplikácie alebo ich do aplikácie importovať zo súborov MS Excel alebo do úplne všeobecných súborov typu CSV.
Je možné importovať aj obrázky alebo memo položky, samozrejmosťou je podpora používateľsky definovaných položiek objektov. Riešenie je určené nielen pre import nových záznamov, ale poskytuje aj možnosť opravy ľubovoľných záznamov, ktoré už v databáze IS ABRA existujú.

Aplikáciu je možné spúšťať automaticky úplne bez zásahu používateľa. V automatickom režime je možné beh aplikácie nastaviť tak, že sa pre importy používajú externé súbory vo vopred definovaných adresároch. Do značnej miery je teda možné aj toto riešenie použiť ako importný most pre prácu s dátami IS ABRA bez toho, aby to bolo potrebné riešiť vtvorením špeciálnej aplikácie na mieru.
Pre maximálny komfort je možné imortné dáta pred spustením ostrého importu otestovať priamo v rozhraní aplikácie bez akejkoľvek zmeny dát v systéme IS ABRA. Výstupom testu je prehľadný textový report, kde sú zobrazené všetky problémy, ktoré môžu pri importe nastať.Súčasťou dodávky riešení je veľmi podrobná nápoveda vo formáte chm a súbor vzorových projektov, kde sú na príkladoch prezentované možnosti aplikácie. Podrobný popis vzorových projektov je súčasťou dodávanej nápovedy.

Hlavné benefity tohto riešenia sú:

  • Nezávislosť na externých aplikáciách typu MS Excel a pod.
  • prepracované a intuitívne používateľské rozhranie
  • možnosť importovať nielen nové záznamy, ale uskutočňovať aj ľubovoľné opravy a úpravy dát IS ABRA
  • možnosť importné dáta podrobne otestovať, výstupom testu je prehľadný textový report
  • Aplikáciu je možné spúšťať v automatickom režime, kedy nie je nutný zásah používateľa, je možné teda spúšťať napríklad z plánovača úloh OS Windows alebo automatizačným serverom IS ABRA.
  • V automatickom režime je možné aplikáciu nadefinovať tak, aby importovala dáta z externých súborov. Je tak možné nahradiť funkčnosť niektorých samostatných importných aplikácií.
  • Podrobná nápoveda vo forme chm súboru.
  • Dodávané s funkčnými príkladmi rôznch typov importov. Toto Riešenie je svojou prepracovanou možnosťou úplne všeobecného použitia naozajstným profesionálnym riešením ľahko použiteľným v reálnej prevádzke.

Ľubovoľné ďalšie importovacie projekty môžu byť ľahko definované používateľovi znalému internej dátovej štruktúry databázy IS ABRA (používateľov, ktorí absolvovali školenie úspešnej administrácie IS ABRA). V prípade potreby sme Vám pripravení poskytnúť konzultanta, ktorý potrebné nastavenia na mieru vykoná. V prípade realizácie zmeny nastavenia konzultantom sa jedná o platenú službu, ktorá bude účtovaná na základe hodinovej sadzby podľa platného cenníka.

Pre otestovanie Aplikácie požiadajte o časovo obmedzený aktivačný kľúč.

Mám záujem o predvedenie doplnku Univerzálne importy dát (LUBIX)

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK