Variantné skladové karty

Jeden tovar, viacero variant. Prehľadne a rýchlo.

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie je vhodné pre firmy, ktoré majú jeden tovar vo viacerých variantoch. Variantami je myslený rozmer, farba, materiál, atď. Typickým užívateľom variantných kariet sú predajcovia oblečení. (Tričko sa predáva modré, zelené vo veľkostiach S, L, M, XL, XXL,…). Toto riešenie je možné využiť napríklad pre predajcov kovovýroby – zlatá, strieborná farba, automatický, manuálny uzáver apod. Počet dimenzií na jeden kus je určený na type karty v rozmedzí 1 až 3 dimenzie.

Medzi hlavné skladové karty a jednotlivými variantami je jednoznačná väzba, preto môžete ľahko vyhodnotiť predaje nielen konkrétneho výrobku, ale vyhodnocovať predajnosť podľa farby, veľkosti alebo súhrnne za daný model.
Riešenie dokáže pracovať aj s kartami so sériovými číslami a šaržami.

Mám záujem o predvedenie doplnku Variantné skladové karty

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK