Vernostné zľavy

Ľahké vedenie vernostných programov priamo na pokladni.

Mám záujem o predvedenie
blank

Riešenie rozširuje Pokladný predaj ABRA Gen o sledovanie nákupov jednotlivých zákazníkov a umožňuje podľa objemu nákupu poskytovať zľavu – vernostný program.

  • sleduje nákupy zákazníkov s možnosťou zobrazenia už realizovaných nákupov
  • pripisuje na zľavové konto body za každý nákup
  • odpisuje body pri poskytnutí zľavy
  • umožňuje poskytnúť darček za zľavové body
  • zobrazuje stav konta a tlačí jeho stav na účtenku

Zvýšenie stavu konta

Pri platení účtenky na konkrétneho zákazníka sa do jeho položky Stav zľavového konta pripočíta toľko bodov, koľko je cena účtenky zmenená o nastavenie položky Koľko % z čiastky sa pripíše, prípadne ešte upravená o položky Prípis bodov za jednotku a Zbytok po poskytnutí zľavy pripísať na konto.

Zníženie stavu konta

Pri platení účtenky na konkrétneho zákazníka sa zobrazí stav zľavového konta rovnako ako pri prepnutí zákazníka. Naviac sa zobrazí informácia, koľko bodov je možné použiť pre zľavnenie práve platenej účtenky. Táto hodnota sa vypočíta z ceny účtenky a hodnoty v položke Max v % koľko sa smie zľavniť (samozrejme upravená podľa aktuálneho stavu konta). Táto hodnota sa predvyplní do vstupného riadku. Obsluhujúci má možnosť túto hodnotu prepísať na hodnotu nižšiu aj na nulovú hodnotu podľa toho, koľko si zákazník praje zo zľavového konta čerpať. Pri prepísaní na vyšší hodnotu sa zobrazí chybové hlásenie.

O hodnotu potvrdenú alebo upravenú obsluhujúcim sa snaží stav konta. Zároveň sa do položky Zníženie stavu konta zapíše hodnota, o ktorú sa konto znižuje.

Na účtenke sa poskytne zľava daná položkou Zľava pre zákaznícke konto. Počet bodov predstavuje korunovú výšku poskytnutej zľavy. Tým sa upraví výsledná hodnota účtenky za použitia zľavového mechanizmu, ktorý je súčasťou POSu – zľava sa zapíše na účtenku, správne sa spočíta DPH, vytlačí sa na účtenke atď.

Pri tlači účtenky sa na nej vytlačí informácia o tom, koľko bodov bolo odpísaných a celkový stav zľavového konta.

Predaj darčekov

Pri namarkovaní tovaru s vyplnenou položkou Darček – počet bodov sa zobrazí dialóg obdobný ako dialóg pri znížení stavu konta. Ten je rozšírený o údaj, aká čiastka darčeku musí byť uhradená peniazmi. Pokiaľ je to povolené nastavením Darček – nie je možné doplatiť peniazmi, má obsluhujúci možnosť znížiť množstvo bodov, ktoré sa majú odpočítať zo zľavového konta. Súčasne s týmto znížením sa úmerne zvýši čiastka, ktorá musí byť uhradená peniazmi. Zvýšenie množstva bodov nie je v tomto prípade možné. Naviac je potrebné dodržať, že tovar typu darček musí byť na účtenke samostatne a len jeden kus; tento stav je skriptom kontrolovaný.

O hodnotu potvrdenú alebo upravenú obsluhujúcim sa zníži stav konta. Zároveň sa do položky Zníženie stavu konta zapíše hodnota, o ktorú sa konto znižuje.

Pri tlači účtenky sa na ňu vytlačí informácia o tom, koľko bodov bolo odpísaných a celkový stav zľavového konta. Naviac sa tlačí oblasť s nadpisom pre podpis zákazníka.

Mám záujem o predvedenie doplnku Vernostné zľavy

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK