Vyplňovanie šablón MS Word a Open Office

Ľahké prenesenie dát z informačného systému do šablóny textového editoru.

Mám záujem o predvedenie
Moderní budova

Softvérový doplnok slúži k rýchlemu vyplňovaniu šablón vo formáte MS WORD alebo Open Office dátami zo systému ABRA. Aplikácia naplní Vami vopred definovanú šablónu dokumentu dátami zo SW ABRA.

Skript je štandardne dodávaný k agendám:

 • Adresár firiem
 • Faktúry prijaté
 • Faktúry vydané
 • Ponuky vydané
 • Objednávky prijaté
 • Objednávky vydané
 • Zamestnanci
 • CRM Aktivity

Naplnenú šablónu je možné uložiť ako dokument do zvoleného adresára na vašom disku alebo uložiť do databázy ABRA ako OLE dokument.

Príklady praktického využitia riešenia:

 • Chceme automaticky predvyplňovať hlavičky odberateľských zmlúv. Odberateľa máme zadané v adresári SW ABRA.
 • Chceme automaticky predvyplňovať pracovné zmluvy pre zamestnancov. Zamestnancov máme evidovaných v agende SW ABRA.
 • Odosielať štandardizované ponuky …

Schopnosti

 • Export ľubovoľnej dátovej položky danej agendy
 • Export jednoduchých vnorených položiek
 • Export kolekcií podľa indexu
 • Export celých kolekcií podľa užívateľského nastavenia
 • Ošetrenie základných prístupových práv
 • Ukladanie nastavení pre jednotlivé agendy
 • Možnosť jednoduchého importu novej šablóny
 • Možnosť označenia niekoľkých položiek
 • Možnosť uloženia viacerých položiek do jedného súboru

Popis

Podprobný opis inštalácie je na stiahnutie.

Demoverzia

Demoverzia funguje rovnako ako plná verzia len s tým rozdielom, že v šablóne vyplní len 3 náhodné záložky.

Inštalácie

Nasadenie riešenia do prevádzky nevyžaduje asistenciu konzultanta, ale môže Vám byť nápomocný pri definícii prvých šablón.

Aktualizácia

Klienti pôvodnej verzie si môžu existujúci doplnok zakúpiť za rozdielovú cenu. Podmienkou predaja nového balíčka je zahrnutie do Licečnej podpory v základnej cenníkovej cene doplnku.

Mám záujem o predvedenie doplnku Vyplňovanie šablón MS Word a Open Office

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK