Vyplňovanie šablón MS Word a Open Office

Ľahké prenesenie dát z informačného systému do šablóny textového editoru.

Mám záujem o predvedenie
blank

Softvérový doplnok slúži pre rýchle vyplňovanie šablón vo formáte MS WORD alebo Open Office dátami zo systému ABRA. Aplikácia naplní Vami vopred definovanú šablónu dokumentu dátami zo SW ABRA.

Skript je štandardne dodávaný k agendám:

 • Adresár firiem
 • Faktúry prijaté
 • Faktúry vydané
 • Ponuky vydané
 • Objednávky prijaté
 • Objednávky vydané
 • Zamestnanci
 • CRM Aktivity

Naplnenú šablónu je možné uložiť ako dokument do zvoleného adresára na vašom disku alebo uložiť do databázy ABRA ako OLE dokument.

Príklady praktického využitia riešenia:

 • Chceme automaticky pred-vyplňovať hlavičky odberateľských zmlúv. Odberateľov máme zadaných v adresári SW ABRA.
 • Chceme automaticky pred-vyplňovať pracovné zmluvy pre zamestnancov. Zamestnancov máme evidovaných v agende SW ABRA.
 • Odosielať štandardizované ponuky…

Schopnosti

 • Export ľubovoľnej dátovej položky danej agendy
 • Export jednoduchých vnorených položiek
 • Export kolekcií podľa indexu
 • Export celých kolekcií podľa používateľského nastavenia
 • Ošetrenie základných prístupových práv
 • Ukladanie nastavení pre jednotlivé agendy
 • Možnosť jednoduchého importu novej šablóny
 • Možnosť označenia niekoľkých položiek
 • Možnosť uloženia viacerých položiek do jedného súboru

Mám záujem o predvedenie doplnku Vyplňovanie šablón MS Word a Open Office

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK