Webové schvaľovanie dokladov

Schvaľujte všetky faktúry, objednávky a ďalšie doklady online

Mám záujem o predvedenie

Aplikácia Webové schvaľovanie dokladov predstavuje definovateľný webový portál dostupný z ľubovolného zariadenia (PC/notebook, tablet, telefón) pripojeného k internetu. Pomocou webového prehliadača ponúkne používateľovi nie len prehľad dokladov, ktoré vyžadujú jeho schválenie, ale aj históriu ním schválených, či zamietnutých dokladov. Webové schvaľovanie dokladov nadväzuje na konfiguráciu schvaľovacích procesov a oprávnení používateľov nastavených v prostredí ABRA Gen.

Aktuálne pripravené moduly

 • Schvaľovanie prijatých faktúr a zálohových dokladov
 • Schvaľovanie vydaných faktúr a zálohových dokladov
 • Schvaľovanie vydaných objednávok
 • Schvaľovanie prijatých objednávok
 • Schvaľovanie interných dokladov
 • Schvaľovanie došlej pošty

V oblasti vydaných objednávok je podporované vytvorenie dokladu priamo prostredníctvom webového portálu. Túto vlastnosť je možné využiť napr. k realizácii objednávky služieb. Používatelia si môžu objednávku po schválení vytlačiť priamo z portálu. Pri každej objednávke tiež môžu preveriť stav fakturácie, či bola prijatá, či je zaplatená, a preto týmito otázkami nemusia zdržiavať učtáreň.

V oblasti prijatých faktúr môže schvaľovateľ v špeciálnych prípadoch rozdeliť fakturovanú čiastku medzi obvyklé dimenzie sytému ABRA Gen typu: stredisko, zákazka, projekt alebo obchodný prípad s dodržaním celkovej čiastky. Samozrejmosťou je určenie schvaľovateľov podľa zvolených dimenzií.

Medzi ďalšie vlastnosti webového schvaľovánia patria

 • Periodické e-mailové upozornenia schvaľovateľov so zoznamom dokladov čakajúcich na schválenie s odkazom na web schvaľovania.
 • Eskalačný týždenný report s oneskoreným schvaľovaním (napríklad viac ako 48h bez reakcie)
 • Priložené prílohy k dokladu z web aplikácie, pridané komentáre s odoslaním emailu kolegom
 • Farebné zvýraznenie problémových dokladov, Uložené filtry, fulltext
 • Náhľad PDF či obrazovej podoby príloh prímo pri schvaľovaní obsahu.
 • Schvaľovanie za podriadených pre vedúcich, hromadné schvaľovanie pre vybraných používateľov.
 • Zákaznická prispôsobiteľnosť na mieru v rámci implementácie.
 • Jazykové mutácie systému.

Mám záujem o predvedenie doplnku Webové schvaľovanie dokladov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK