Zdieľanie číselníkov medzi vedenými firmami (pre MSSQL/ORACLE)

Ľahké zdielaniek informácií medzi rôznymi firemnými databázami.

Mám záujem o predvedenie

Riešenie je určené pre užívateľov, ktorí v rámci jednej inštalácie IS ABRA evidujú viac databáz (firiem) a je pre nich výhodné medzi týmito firmami zdieľať číselník, alebo iné informácie.

Prakticky si zdieľanie číselníkov predstavte tak, že v niekoľkých databázach IS ABRA vidíte a spravujtete napr. spoločný adresár, alebo číselník skladových kariet.Z funkčného hľadiska nie je užívateľ pri štandartnej práci s dátami nijako obmedzený, pridávanie, úpravy aj mazanie záznamov v zdieľanom číselníku je možné vykonávať z každej firmy do ktorého je číselník zdieľaný.

Vybrané príklady využitia zdieľanie číselníkov:

  • Výrobná a obchodná firma – jedna firma vyrába, druhá firma sa zaoberá distribúciou. Firmy budú mať spoločný zoznam skladových kariet a číselník zákaziek. Vo výrobnej firme na skladové karty bude naviazaný proces výroby (kusovníky, normy a pod. ), v obchodnej firme potom obchodný proces (ponuky, objednávky, CRM a pod. ). V číselníku zákaziek možno v oboch firmách sledovať priebeh procesu od objednávky, cez výrobu až po dodanie odberateľovi.
  • Firma vedúca účtovníctvo viacerým subjektom – zamestnanci často potrebujú pristupovať do účtovníctva viacerých firiem.V týchto prípadoch býva požadované zdieľanie zoznamov užívateľov, ktorí pristupujú do oboch spoločností (aj prístupové heslo teda zostáva rovnaké). Ďalej sa ako vhodné môže javiť zdieľanie účtovného rozvrhu, popr. účtovných predkontácií.
  • Skupina firiem, zabezpečujúcich reklamu – každá z firiem skupiny poskytuje rozdielne služby, väčšinou ale pre rovnaký okruh zákazníkov (raz si zákazník u jednej z firiem nechá urobiť billboard, u ďalší z nich si necháva potlačiť reklamné tričká, s treťou z nich rieši internetovú reklamu) . V tomto prípade sa ako výhodné javí zdieľanie adresára firiem, vrátane kontaktnej osoby a podrobností o nich.

Riešenie je možné implementovať len v spojením s IS ABRA G4 a databázovým servom ORACLE, na ktorého technologických možnostiach je od základov postavené. Riešenie je podrobnejšie technologicky a funkčne popísané v priloženom dokumente.

Mám záujem o predvedenie doplnku Zdieľanie číselníkov medzi vedenými firmami (pre MSSQL/ORACLE)

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK