Adresár

Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách i osobách a miestom pre ich správu.

Mám záujem o predvedenie

Adresár je ako základný pracovný prvok informačného systému previazaný so všetkými ostatnými modulmi systému.

Firmy môžu mať v adresári evidovaný ľubovoľný počet osôb, ktorým možno priradiť všeobecne definované posty (napr. riaditeľ, vedúci výroby, účtovník). Tie je možné následne veľmi efektívne hromadne oslovovať pomocou jednoduchého výberu. Osoby môžu byť priradené aj k viac firmám.

Adresár vám prinesie

  • efektívne triedenie a rýchle vyhľadávanie, ktoré podporia rýchlu a bezchybnú prácu
  • podporu marketingu pre vykonávanie segmentácie trhu a zaraďovanie firiem do kategórií
  • rýchle zobrazenie všetkých dokladov k firme a osobe v adresári
  • evidenciu ľubovoľného počtu prevádzok pri každej firme
  • okamžité zobrazenie informácií z internetového obchodného registra a iných portálov
  • možnosť uloženia obrázkov k firmám a osobám (fotografie, logá a pod.)
  • prenesenie výberu firiem do iných agend pre ďalšiu prácu s vybranou skupinou zákazníkov

Mám záujem o predvedenie modulu Adresár

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK