Automatizačný server

Ušetrite čas vďaka automatickému vykonávaniu opakujúcich sa úloh.

Mám záujem o predvedenie
blank

Automatizačný server je nástroj, ktorý automaticky vykonáva úlohy rôzneho typu, ktoré užívateľ potrebuje vykonávať v definovaných intervaloch, alebo ktorých spúšťanie je vhodné odložiť na dobu, kedy v systéme nepracujú užívatelia, kvôli ich časovej náročnosti.

Modul môže byť prevádzkovaný na serveri spolu s aplikačným serverom ABRA, alebo na samostatnom serveri pre optimálne rozloženie záťaže.

Čo získate s Automatizačným serverom?

  • ušetríte čas vďaka automatickému vykonávaniu opakujúcich sa úloh
  • zníženie zaťaženia systému odložením spracovania časovo a výkonovo náročných úloh na vhodnú dobu (napr. zálohovanie dát)
  • možnosť rozosielať pravidelné reporty a interné správy
  • možnosť zasielať vybraným užívateľom upozornenia na udalosti v systéme, napr. o prijatých faktúrach, ich zaplatení, správy o znížení zásob pod limit alebo naopak ich naskladnení
  • podporu obmedzenia prístupu na základe rolí

Mám záujem o predvedenie modulu Automatizačný server

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK