Banka a homebanking

Modul umožňuje elektronické spracovanie platobných príkazov a bankových výpisov.

Mám záujem o predvedenie
blank

Prepojenie modulu s celým systémom zaisťuje automatické zaznamenávanie požiadaviek na vykonanie platieb aj z iných agend. Modul disponuje homebankingovými ovládačmi pre všetky banky pôsobiacimi na trhu v Českej a Slovenskej republike.

Čo s modulom Banka a homebanking získate?

  • Možnosť ručného alebo automatizovaného zadávania požiadaviek platieb.
  • Rýchle prenášanie údajov o platbách z bankových výpisov do systému.
  • Jednoduché vyhľadávanie preplatených dokladov a vykonávanie ich spárovania v účtovnom denníku s danou platbou.
  • Možnosť zviazať platbu na bankovom výpise so zodpovedajúcim platobným príkazom.
  • Prehľad o tom, ktoré príkazy už banka vykonala.
  • Uzávierku bankových účtov v zahraničnej mene s generovaním kurzových rozdielov.
  • Možnosť zaplatenia viac dokladov od rovnakej firmy jednou platbou.

Mám záujem o predvedenie modulu Banka a homebanking

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK