Dochádzka

Dochádzka poskytuje ucelený prehľad o pracovnej dobe zamestnancov a štatistiky prerušení práce.

Mám záujem o predvedenie

Vedie k naplňovaniu zákonom definovanej povinnosti viesť evidenciu odpracovanej doby a doby pracovnej pohotovosti, ktorú zamestnanec držal.

Hlavné prínosy modulu Dochádzka

  • Automatizácia evidencie dochádzky.
  • Evidencia príchodov, odchodov a ďalších špecifických prerušení pracovnej doby.
  • Automatizovaný prenos dát do modulu Mzdy a personalistika
  • zadávanie pomocou časovej osi alebo tabuľkového gridu
  • možnosť plnenia dochádzky podľa pracovného kalendára pracovníka
  • pripravené základné tlačové zostavy
  • Rozhranie modulu je otvorené a pripravené na pripojenie HW aj SW terminálov (napr. dochádzkové terminály).
  • Evidované dáta je možné automatizovane dodávať do ostatných modulov systému.
  • Vďaka prepojenosti systému má každý zamestnanec automaticky nastavený mesačný fond a zmeny podľa typu úväzku.

Mám záujem o predvedenie modulu Dochádzka

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK