E-maily a interné správy

Modul umožňuje zdieľať a vymieňať dáta uložené v informačnom systéme so zákazníkmi, partnermi a spolupracovníkmi.

Mám záujem o predvedenie

Kým e-mailová komunikácia môže nahradiť poštový server pre obsluhu firemných adries, interné odkazy sú priamou efektívnou cestou pre komunikáciu medzi spolupracovníkmi.

Elektronické správy môžu odkazovať na ľubovoľné doklady v systéme ABRA, vyžadovať potvrdenie, obsahovať dátum platnosti, vyčkávať na prihlásenie užívateľa do systému a pod.

Prečo využívať E-maily a interné odkazy v Abre?

  • Získate efektívnu a zabezpečenú vnútrofiremnú elektronickú komunikáciu.
  • Prijaté i odoslané správy systém prepája s adresárom firiem, adresárom osôb, zákazkami, obchodnými.prípadmi, projektami a s akýmikoľvek inými dokladmi.
  • Skupiny užívateľov môžete hromadne spracovať s definíciou, kto bude oboznámený formou správy a kto e-mailom.
  • Odosielateľ správy si môže jednoducho overiť prečítanie správy všetkými adresátmi.
  • E-maily aj správy sú súčasťou databázy systému, využívajú tak prednosti bezpečného úložiska a pravidelného zálohovania.
  • Firemné e-mailové kontá môže obsluhovať skupina pracovníkov s definovanou zástupnosťou.

Mám záujem o predvedenie modulu E-maily a interné správy

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK