Mzdy a personalistika

Modul prepája mzdovú a personálnu evidenciu do jedeného celku efektívne zdieľajúc dáta.

Mám záujem o predvedenie
blank

Dáva komplexný aj detailný prehľad o nákladoch spojených s ľudskými zdrojmi.

Modul Mzdy a personalistika vám zaistí

 • Správne a včasné spracovanie miezd, odvodov poistenia, daní a zrážok z miezd.
 • Prehľad o zamestnancoch, ich pracovnom zaradení, ich vzdelaní, schopnostiach a zapožičanom vybavení.
 • Evidenciu druhov a kombinácií pracovných pomerov.
 • Všetky údaje a zostavy pre evidenciu priemerov, dovoleniek, chorôb, pracovných úrazov, zrážok, neprítomností, ELDP a ročného zúčtovania daní.
 • Rýchle zadávanie vstupných údajov pomocou definovateľných vstupných okien.
 • Elektronické výkazníctvo pre štátne inštitúcie.
 • Jednotnú uzávierku miezd, ktorá spracováva vstupné dáta, pripravuje všetky výstupy, platobné príkazy a uskutočňuje zaúčtovanie.

Tipy a triky

 • Mzdová a personálna evidencia je pripravená na individuálne požiadavky a prispôsobenie pre konkrétne potreby jednotlivých firiem. Zvláda jedno aj viaczmenné prevádzky, vysporiada sa aj s flexibilnou pracovnou dobou. Pri rozšírení o doplnok „Import mzdových údajov z XLS“ dokáže systém spracovať mzdy aj z externých zdrojov.
 • Systém rozoznáva rôzne druhy pracovných pomerov, úkolovú, podielovú, hodinovú aj mesačnú mzdu a môže preberať výkony z iných modulov.
 • Systém ABRA Gen dokážeme na zákazku rozšíriť o dochádzkový systém alebo ho prepojiť s Vaším dochádzkovým systémom a zjednodušiť tým zadávanie dát do systému.
 • Formuláre pre štátne inštitúcie, úrady a poisťovne sú v systéme v elektronickej podobe a vždy aktuálne.

Prehľadné dáta

 • S modulom Personalistika budete mať dokonalý prehlaď o svojich zamestnancoch. Na jednom mieste uvidíte údaje o ich pracovnom zaradení, vzdelaní, absolvovaných školeniach či zapožičaných pracovných pomôckach.

Mám záujem o predvedenie modulu Mzdy a personalistika

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK