Otvorené rozhranie API

Jednoduchý prenos dát a prepojenie s inými systémami.

Mám záujem o predvedenie
blank

Rozhranie API predstavuje najmodernejší spôsob prepojenia aplikácií. Vďaka nemu ABRA Gen jednoducho a automaticky komunikuje s inými aplikáciami, alebo strojmi. To prináša netušené možnosti úspory ručnej práce a zníženie chybovosti.

Čo API prináša?

  • Umožňuje rozloženie záťaže na viac serverov a prináša tak možnosť rozšírenia a vysokú dostupnosť.
  • Obsahuje výkonný dopytovací jazyk, pomocou ktorého je možné získať presne tie dáta, ktoré používateľ potrebuje.
  • Umožňuje komunikáciu s ABRA Gen z ľubovoľného programovacieho jazyka a operačného systému.
  • Implementuje štandard Swagger (OpenAPI).

Prečo API

blank

API umožňuje prepojiť externý systém/aplikáciu s ABRA Gen – pre čítanie aj pre zápis.
blank

Informačný systém ABRA Gen je komplexný, spoľahlivý a vďaka API taktiež otvorený.
blank

Rozumie si s ďalšími systémami, s ktorými môže komunikovať.
blank

Výsledkom je ľahký prenos dát a zautomatizovaný proces opakovaných záležitostí.
blank

API je prirodzenou súčasťou ABRA Gen. Rešpektuje teda jeho obvyklé správanie a zaisťuje konzistenciu dát.
blank

Použitie API je intuitívne. Obsahuje výkonný dotazovací jazyk a k dispozícii je prehľadná dokumentácia.

API v praxi

Potrebujete špeciálny e-shop prepojiť so skladovým hospodárstvom? Chcete, aby mal predajca v teréne prehľad o aktuálnych cenách a dodacích lehotách? Aby práve objednaný tovar bol zarezervovaný a vychystaný? Páčilo by sa vám vidieť v informačnom systéme informácie z výrobnej linky, alebo jej priamo zadať výrobný príkaz? Spustiť alebo zastaviť stroj? Prevziať informáciu o dokončení výrobku a spustiť automatickú expedíciu?

A čo keby to všetko fungovalo online v reálnom čase? Využitie API je nekonečné a jeho prínosy v úspore času a znížení chybovosti obrovské!

Konkrétne príklady

  • Automatizované prepojenie ABRA Gen so systémom odberateľov, respektíve s dodávateľmi
  • Sprístupnenie dát z ABRA Gen pre externé analytické nástroje.
  • Napojenie externých e-shopov, CRM a ďalších špeciálnych aplikácií (webových aj mobilných) na ABRA Gen.

FAQ

Čo znamená skratka API?

Skratka API (Application Programming Interface) sa dá voľne preložiť ako rozhranie pre programovanie aplikácií, vďaka ktorému je možné jednoducho pristupovať k údajom v našom informačnom systéme. Dáta sú vďaka API prístupné cez odkazy URL a dostupné vo formáte JSON – aktuálne najpoužívanejším formátom pre výmenu dát. API server je postavený na architektúre REST – toto rozhranie umožňuje k dátam jednotný a hlavne veľmi jednoduchý prístup.

Čo je hlavným prínosom API?

WebAPI ABRA Gen a všetko okolo neho predstavuje otvorený súbor nástrojov, funkcií a operácií, ktoré má programátor voľne k dispozícii. Môže pracovať so štandardnými nástrojmi, bez toho by potreboval študovať zložitú dokumentáciu. Odoslané požiadavky si programy sprostredkujú medzi sebou. Výsledkom je pokročilá automatizácia, ktorá výrazne šetrí čas.

Aký je rozdiel mezi API a WebAPI ABRA Gen?

API je všeobecný termín, ktorý označuje rozhranie pre programovanie aplikácií. WebAPI ABRA Gen je konkrétne riešenie od ABRA Software. Detailné informácie nájdete na stránke produktu.

Ako je to s bezpečnosťou? Nevyužije niekto API, aby si prečítal moje dáta zo systému?

Prístup k API je dovolený iba užívateľom, ktorí majú v ABRA Gen nastavené zodpovedajúce oprávnenie. V API tiež fungujú štandardné oprávnenia pre prístup k radám dokladov, strediskám atd. Pri sprístupnení API do internetu je možné použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému bude všetka komunikácia s API šifrovaná.

Mám záujem o predvedenie modulu Otvorené rozhranie API

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK