PLM terminál

PLM terminál je určený pre on-line zaznamenávanie pracovných úkonov vo výrobe, distribúciu pokynov pre pracovníkov a plnohodnotný záznam dochádzky.

Mám záujem o predvedenie
blank

Rozhranie terminálu je maximálne prispôsobené pre ľahkú obsluhu a rýchlu orientáciu pracovníka v predkladaných dátach.

Hlavné prínosy nasadenia PLM terminálu

 • Sledovanie času práce na projektoch, zákazkách, aktivitách alebo ich častiach.
 • Rýchlosť vo vytváraní záznamov práce aj pri po sebe rýchlo idúcich pracovných operáciách.
 • Načítanie čiarových kódov.
 • Meranie skutočne odpracovaného času; tvorba pracovných lístkov.
 • Okamžité zobrazenie popisu a obrazovej dokumentácie pre vykonávané operácie.
 • História záznamov.
 • Previazanosť so skladom umožňuje automatický odpis použitého materiálu.
 • Systém podporuje evidenciu zbytkov materiálov, vrátane práce s tabuľami plechu, plexiskla apod.
 • Systém podporuje tlač výrobních štítkov.

Tipy a triky

 • Systém umožňuje vytvoriť práva na úkony a zaistí realizáciu kontroly predchádzajúcej operácie. Vyhnete sa tak chybám a nežiadúcim krokom.
 • Technológia je prispôsobená aj pre dotykové terminály.
 • K dispozícii je podpora pre sledovanie šarží a sériových čísel.
 • Systém umožňuje vyhodnotiť efektivitu jednotlivých pracovísk. Získáte tak perfektný prehľad o výkone konkrétnych týmov.

Mám záujem o predvedenie modulu PLM terminál

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK