PLM terminál

PLM terminál je moderní nástroj pro perfektní přehled o výkonu jednotlivých pracovníků a jejich docházce.

Mám záujem o predvedenie
Moderní budova

Rozhranie terminálu je maximálne prispôsobené pre ľahkú obsluhu a rýchlu orientáciu pracovníka v predkladaných dátach.

Hlavné prínosy nasadenia PLM terminálu

  • Sledovanie času práce na projektoch, zákazkách, aktivitách alebo ich častiach.
  • Rýchlosť vo vytváraní záznamov práce aj pri po sebe rýchlo idúcich pracovných operáciách.
  • Načítanie čiarových kódov.
  • Meranie skutočne odpracovaného času; tvorba pracovných lístkov.
  • Okamžité zobrazenie popisu a obrazovej dokumentácie pre vykonávané operácie.
  • Distribúcia pokynov pracovníkom.
  • História záznamov.

Kde je PLM terminál najčastejšie nasadzovaný?

  • Vo výrobných pracoviskách, kde sa strieda viac pracovníkov.
  • V prevádzkach, kde je nutná evidencia všetkých pracovných úkonov na ľubovoľnom PC v sieti.
  • Na pracoviskách pre záznam príchodov a odchodov zamestnancov.

Mám záujem o predvedenie modulu PLM terminál

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK