Pokladňa

Pokladňa je prostriedkom k realizovaniu predaja.

Mám záujem o predvedenie

Umožňuje vystavovanie pokladničných príjemiek, ktoré sú zároveň aj daňovými dokladmi. Pri predaji za hotovosť teda nie je nutné vystavovať faktúry ako daňové doklady a následne ich platiť dokladom pokladničného príjmu.

Modul Pokladňa vám ponúkne

 • Prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu ľubovoľného počtu pokladní.
 • Priamu väzbu na skladové položky, cenový a zľavový systém.
 • Vystavenie pokladničného príjmu na základe dodacieho listu, objednávky prijatej pri predaji za hotovosť.
 • Možnosť platby prijatých i vydaných faktúr, zálohových listov, dobropisov a iných, priamo z týchto dokladov.
 • Ľubovoľné priradenie radov pokladničných dokladov k jednotlivým pokladniam.
 • Zadanie zjednodušeného daňového dokladu pre pokladničné výdaje.
 • Uzávierku pokladní s výpočtom kurzových rozdielov a počiatočných stavov pre ďalšie obdobie.
 • Väzbu vrátenia príjmu alebo výdaja na primárny príjmový alebo výdajový pokladničný doklad.
 • Možnosť všeobecného účtovania väčšieho počtu drobných tržieb.

Tipy a triky

 • K pokladničným dokladom je možné rýchlo vystaviť inverzné doklady. Samozrejmosťou je automatické zaúčtovanie.
 • Pokladničné doklady sa dajú previazať so Zákazkami, Projektami a Obchodnými prípadmi.

Prehľadné dáta

 • Modul umožňuje generovať detailné pokladničné prehľady s ponukou variantných výstupov z pokladničnej knihy. Vďaka tomu budete mať komplexný prehľad o stave držanej hotovosti.

Mám záujem o predvedenie modulu Pokladňa

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK