Polohované sklady

Polohované sklady, v praxi často nazývané ako pozičné či riadené sklady, sú voliteľnou súčasťou modulu Skladové hospodárstvo.

Mám záujem o predvedenie
blank

Pomáhajú organizovať a riadiť prácu v sklade, v ktorom tovar nie je uskladnený v pevne definovaných pozíciách, ale je ukladaný podľa skladovej stratégie.

Naskladňovanie aj vyskladňovanie možno riadiť podľa rôznych stratégií so zohľadnením požiadaviek na dostupnosť tovaru, na preferenciu skladových pozícií, na obsadenosť pozícií čo najmenším počtom rôzneho tovaru apod.

Aké výhody prinášaja modul Polohované sklady

  • Optimalizáciu využitia priestoru skladu využívaním všetkých pozícií pre všetok tovar.
  • Zefektívnenie práce skladníkov, polohovacie doklady navádzajú skladníkov pri práci s tovarom v sklade.
  • Možnosť automatického výberu pozícií podľa zvolenej stratégie; možnosť ručného výberu pozícií podľa potreby a vlastného rozhodnutia.
  • Vychystávanie tovaru (presun do prípravnej pozície) pre expedíciu podľa prijatej objednávky s cieľom minimalizovať čas na odbavenie klienta.
  • Pozičné inventúry pre inventarizáciu stavu v jednotlivých pozíciách.

Mám záujem o predvedenie modulu Polohované sklady

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK