Predaj

Modul podporuje celý obchodný proces od objednávky, cez fakturáciu a hotovostný predaj, až po dodávku a vyhodnotenie predaja.

Mám záujem o predvedenie
blank

Nastavenie modulu je možné vo veľkej miere prispôsobiť individuálnej obchodnej politike a konkrétnej predajnej sieti.

Konkurenčnou výhodou môže byť veľká pružnosť v cenotvorbe, ktorú je možné nastaviť buď podľa definovaných pravidiel, alebo celkom individuálne, vrátane zohľadnenia akčných cenníkov a nástrojov pre hromadné preceňovanie.

V čom vám modul Predaj pomôže?

 • Predajné reporty vám naservírujú súhrnné aj detailné informácie o zákazníkoch, tržbách, štruktúre odoberaných produktov a platobnej morálke.
 • S efektívnym predajom cez e-SHOP integrovaný v IS ABRA.
 • Budete mať k dispozícii mnoho foriem predaja: na základe ponuky alebo objednávky, zo skladu, dodávky väčších zákaziek, predaj služieb.
 • Ponuky budete tvoriť s kalkuláciou výnosu.
 • Budete poznať maržu alebo rabat pri jednotlivých dokladoch s termínmi dodania.
 • Budete plánovať a sledovať priebeh výberového konania, vrátane vyhodnotenia úspešnosti.
 • Z objednávok budete ľahko vytvárať zálohové listy, faktúry vydané, pokladničné príjemky či požiadavky na výrobu

Tipy a triky

 • Podstatnou časťou predajného procesu je dobre stanovená cena, ktorú je možné v systéme nastaviť na základe dopredu definovaných pravidiel. Okrem hlavných cenníkov s ľubovoľným počtom cien môžete vytvoriť taktiež individuálne cenníky s časovou platnosťou a ďalej akčné, firemné, skladové alebo regionálne cenové ponuky s využitím nástrojov pre hromadné preceňovanie.
 • V oblasti cenotvorby neexistuje pre užívateľa ABRA Gen slabé miesto. Z dostupných zdrojov, ktoré majú na cenu vplyv, je možné stanoviť jej ideálnu výšku a podľa toho potom ponúknuť finančné, kusové, sortimentné a ďalšie zľavy.
 • Analýza chovania zákazníkov umožňuje sledovať ich bonusy online – keď prekročí stanovenú útratu, môžete ich okamžite potešiť príjemným prekvapením vo forme darčeku, zľavy či ďalších odmien.
 • Systém dá pozor, aby marža neklesla pod požadovanú hodnotu.

Prehľadné dáta

V oblasti predaje Vám ABRA Gen mimo iné umožní:

 • Získať súhrnné aj detailné prehľady o zákazníkoch a ich skupinách v podobe tržieb, objemov, štruktúry odoberaných produktov a platobnej morálke alebo regiónoch.
 • Prehľady z pohľadu položiek a skupín tovarov.
 • Globálne pohľady s ohľadom na trendy, sezónnosť, výkonnosť skladu a marže.
 • Sledovať sériové čísla a šarže.
 • Evidovať platené zálohy.

Mám záujem o predvedenie modulu Predaj

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK