Projektové riadenie

Podporuje realizáciu väčších projektov a zákaziek, ich kalkulácie, plánovanie, riadenie, kontrolu a vyhodnotenie.

Mám záujem o predvedenie
blank

Projekty vyhodnocuje v rovine finančnej, termínovej a kapacitnej, z hľadiska ľudských alebo materiálových zdrojov.

Modul Projektové riadenie v Abre vám umožní

 • Plánovanie času pracovníkov a dostupnosti materiálových zdrojov so zohľadnením požiadaviek a obmedzení (napr. iné práce, dovolenka, choroba).
 • Sledovanie stavu a priorít projektu, možnosť schvaľovania.
 • Porovnanie plánu a skutočnosti v celkových hodnotách i detailoch.
 • Interaktívne zobrazenie termínového plánu v Ganttovom diagrame.
 • Integrovať všetky informácie (písomnosti, dokumenty) na jedno rýchlo dosiahnuteľné miesto.

Tipy a triky

 • Projekty môžu byť rozdelené na jednotlivé fáze, subprojekty, etapy a úlohy. Pri dokončení projektu alebo jeho časti je možné na základe rozpočtu vystavovať jediným tlačidlom faktúry zákazníkovi.
 • Plnenie plánu je možné priebežne hodnotiť z hľadiska termínov, financií alebo kapacít. Naplánované výnosy, náklady a zisk ľahko porovnáte so skutočnosťou.
 • Za plnenie plánu alebo jeho časti zodpovedá konkrétna osoba, ktorá sleduje stav projektu, nastavuje prioritu riešených úloh a schvaľuje konkrétne kroky. Systém umožňuje detailne dohľadať, ktorá časť zákazky spôsobila najväčší problém, a urýchliť tak jeho riešenie.
 • U každého projektu je možné prehľadne a detailne naplánovať finančné výnosy a náklady. Informácie o aktuálnom stave nákladov a výnosov sú zobrazené on-line z účtovníctva.
 • Vzájomne prepojené sú aj samotné projekty, ktoré spolu súvisia. Nastavením ich vzťahu zaistite optimálne plnenie plánu.

Prehľadné dáta

 • Všetky potrebné podklady sú ľahko a rýchlo dostupné na jednom mieste.
 • Plnenie projektového plánu je možné zobraziť súhrnne z hľadiska celého projektu alebo jeho jednotlivých častí aj z pohľadu jednotlivých ľudí, ktorí sa na projekte podieľajú.
 • Modul umožňuje interaktívne zobrazenie termínového plánu v Ganttovom diagramu.

Mám záujem o predvedenie modulu Projektové riadenie

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Súvisiace články a videá