Skladové hospodárstvo

Modul zabezpečuje evidenciu skladových položiek a podporuje pracovné úkony vedenia skladu.

Mám záujem o predvedenie
blank

K základnému evidenčnému prvku, skladovej karte, možno evidovať aj dodávateľa a odberateľa, parametre pre cenotvorbu a fotografie.

Princíp zadávania cien na príjmové doklady umožňuje naskladňovať položky bez ceny a obratom predávať. Neskoršie doplnenie ceny a uzávierka zaistia presné ocenenie a zaúčtovanie dokladov, vrátane vedľajších nákladov.

Ako vám modul v sklade pomôže?

 • okamžitým prístupom k stavu skladu, počtu objednávok a rezervácií
 • podporou sledovania šarží a sériových čísel a možnosťou ukladať dokumentáciu a ocenenia vo forme príloh
 • možnosťou členenia položiek do stromového menu
 • rýchlym zobrazením dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
 • možnosťami práce s čiarovými kódmi pre rýchle vyhľadávanie a zadávanie položiek
 • možnosťou opravovať a mazať vystavené skladové doklady

Tipy a triky

 • Nezáleží na tom, koľko skladov potrebujete spravovať – ich počet je neobmedzený. Systém zaručí, že práce v jednom sklade (napríklad inventúra) nenaruší prevádzku ostatných skladových priestorov.
 • Skladové hospodárstvo ABRA Gen podporuje metódu oceňovania priemerovaním aj metódu FIFO.
 • V systéme nechýba ani tzv. Obalové konto – funkcia pre prácu s obalmi, kde sa k paletám, bedniam a ďalším obalovým materiálom priradí skladová karta, a v prípade presunu tovaru zo skladu sa automaticky vyskladní.
 • Skladové zásoby je možné priebežne oceňovať a zároveň sa nezablokuje práca s dokladmi.
 • Software počíta s tým, že sa každý môže zmýliť. Preto ponúka možnosť opravovať a mazať vystavené skladové doklady. Pokiaľ naviac dôjde k neoprávnenej manipulácii s dokladmi, systém ju vďaka možnosti “sledovania zmien” dokáže odhaliť. Nežiadúcej situácii môžete zabrániť nastavením práv jednotlivých pracovníkov.

Prehľadné dáta

V oblasti skladového hospodárstva v systéme ABRA Gen mimo iné získate:

 • Analýzu obrátky, ktorá umožní nastaviť ideálne medze, v ktorých sa má pohybovať množstvo zásob. Ležiaky sa stanú minulosťou.
 • Reporty zo skladového hospodárstva. Aktuálne aj spätné k určenému dátumu.
 • Možnosť členiť položky do stromového menu.
 • Okamžitý prehľad o stave skladu a počte objednávok či rezervácii.
 • Kompletné podklady pre Intrastat.

Mám záujem o predvedenie modulu Skladové hospodárstvo

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK