Výroba

Výrobný modul je výkonným pomocníkom v zákazkových aj opakovaných výrobách pre malé aj veľké firmy.

Mám záujem o predvedenie
blank

Obsahuje nástroje presného plánovania všetkých požiadaviek plynúcich zo zákaziek a nástroje pre operatívne riadenie výroby, vrátane kooperácie s inými výrobcami.

Vo výrobných situáciách, v ktorých je potrebné rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne systém podklady z už realizovaných zákaziek.

Prečo vyrábať s ABROU?

 • prostredníctvom výrobných príkazov budete komplexne sledovať a riadiť celý výrobný proces
 • budete mať možnosť zakalkulovať nákladové ceny výrobkov do ponúk
 • budete poznať presné nákladové ceny výrobkov, na základe realizovaných vstupov a vyčíslenie rozpracovanej výroby
 • z jedného miesta budete ľahko a rýchlo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou
 • efektivitu vám dodá plná previazanosť so skladom a možnosť priameho vyskladňovania materiálu a naskladňovania výrobkov
 • modul podporuje technickú prípravu výroby (TPV) pre sériovú a zákazkovú výrobu
 • modul využíva technológiu čiarových kódov pre záznam výkonov, výdaja materiálu a príjmu výrobkov
 • Všetky informácie o výrobku vám pomôže evidovať rodný list výrobku. Obsahuje komplexnú históriu výroby s odkazom na výrobný príkaz, väzbu na komponenty, z ktorých sa výrobok skladá, informácie z pracovného lístku, faktory prostredí apod.

Tipy a triky

 • Vo výrobných situáciách, v ktorých je nutné sa rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne systém podklady z už realizovaných zákaziek.
 • Najnáročnejšie na produkcií je zákazková výroba, ktorá rieši individuálne požiadavky. Vďaka tomu, že modul Výroba umožňuje opravovať výrobný príkaz, nevadí, keď zákazník behom výroby svoje požiadavky zmení.
 • U sériovej výroby zameranej na produkciu veľkého množstva tovaru rovnakého druhu je šikovnou funkciou priebežné automatické oceňovanie, vďaka ktorému je možné už v priebehu výroby zistiť skladovú cenu.

Prehľadné dáta

ABRA Gen v oblasti výroby okrem iného ponúka:

 • Vizualizáciu postupu výroby zložitejších produktov pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu vo výrobnom procese.
 • Presný výpočet nákladovej ceny výrobku s ohľadom na použité výrobné zdroje.
 • Rýchlu detekciu odchýlky medzi plánom a skutočnou výrobou.

Mám záujem o predvedenie modulu Výroba

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK