Webové služby

Funkcie modulu umožňujú externým aplikáciám využívať dáta a funkcie ERP ABRA Gen a sprístupňujú ABRU ako poskytovateľa webových služieb.

Mám záujem o predvedenie
blank

Súbor funkcií je plne definovateľný a záleží len na užívateľovi, aké funkcie využije.

V rámci modulu je možné vytvárať špeciálne funkcie napr. pre rôznych kientov a ich špecifické požiadavky na dáta z ABRY. V prípade vysokých nárokov na webové služby je možné rozdeliť záťaž na viac serverov a tým urýchliť spracovanie požiadaviek.

Čo vám Webové služby ponúkajú?

  • on-line prepojenie informačného systému s takmer ľubovoľnou samostatnou aplikáciou, ktorá vie využiť nezávislé komunikačné štandardy
  • otvorí vám možnosť spolupráce s dodávateľmi, klientmi atď.
  • komunikačné štandardy nezávislé na prevádzkovanej platforme
  • nezávislosť na výrobcovi aplikácie, programovacom jazyku, typu CPU, platforme

V rámci modulu je možné vytvárať špeciálne funkcie napr. pre rôznych klientov a ich špecifické požiadavky na dáta z ABRY. V prípade vysokých nárokov na webové služby je možné rozdeliť záťaž na viacero serverov a tým urýchliť spracovanie požiadavkou.

Mám záujem o predvedenie modulu Webové služby

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK