WMS Mobile Terminal

Mobilný skladník udržuje poriadok v sklade bez chýb

Mám záujem o predvedenie

Aplikácia WMS Mobile Terminal (Mobilný skladník) pracuje v sklade rýchlo, bezchybne a efektívne – a to všetko online. Využíva prenosné mobilné terminály a snímanie čiarových 1D nebo 2D kódov. Znamená koniec zbytočne stráveného času za počítačom.

Stačí namieriť terminál na čiarový kód, prípadne doplniť dáta priamo na dotykovom displeji, a o všetko ostatné sa postará WMS Mobile Terminal v spolupráci so systémom ABRA Gen.

100

percentné zlepšenie v oblasti traceability.

30

percentné zvýšenie dostupnosti informácií o aktuálnom stave zásob.

50

percentné zrýchlenie práce so skladovými dokladmi.

Kľúčové vlastnosti mobilného terminálu

 • Rýchla práca s čiarovými kódmi a tlač na etikety online priamo v sklade.
 • Podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov.
 • Automatické priraďovanie položiek ku skladovým kartám, objednávkam, príjemkám a ďalším dokladom.

Označovanie tovaru

 • Načítaním čiarového kódu je možné k novému produktu priradiť skladovú kartu; k jednému produktu je možné evidovať viac čiarových kódov.
 • Viac produktov môže mať rovnaký EAN, mobilný terminál si s nimi poradí a v takom prípade dá obsluhe na výber.
 • Tlač štítkov online (cez TCP/IP, Bluetooth) na tlačiarne Avery Dennison alebo Zebra.
 • K jednému produktu je možné evidovať viac čiarových kódov (každý dodávateľ má svoj vlastný kód).
 • Podpora 1D aj 2D čiarových kódov (nesú v sebe všetky informácie naraz – EAN, označenie šarže / sériového čísla, množstvo kusov v škatuli a jednotku).
 • Podpora generovania označenia šarže.
 • Podpora hromadnej tlače štítkov.

Príjem a výdaj zo skladu

 • Sled pracovných povinností pre skladníkov, ktorými pracovník v kancelárii online určuje priority práce pre sklad a sleduje ich priebeh.
 • Polohovanie existujúceho dokladu príjemky/výdajky (doklad je vytvorený v ABRA Gen, polohovanie v terminále).
 • Tvorba príjemiek hotových výrobkov na sklad či výdaj, resp. vrátenie materiálu do výroby a z nej (v nádväznosti na modul Výroba v ABRA Gen).
 • Podľa rozpracovanej výroby na stroji umožňuje presun materiálu medzi výrobnými príkazmi.
 • Šikovné prepojenie výdaja a vrátenie materiálu do výroby pomocou IP váh pre online načítanie hmotnosti do dokladu.
 • Systém dokáže skladníkovi navrhovať pozície, kam má tovar naskladniť a pri výdaji dokáže navrhnúť optimálnu trasu pre vyskladnenie dodávky.
 • Možnosť rozdelenia práce s dokladmi – skladník pripraví časť dodacieho listu v jeden deň a na druhý deň prácu dokončí.
 • Tvorba príjemky / výdajky s väzbou na objednávku (alebo viac objednávok) aj bez nej.

Presun medzi skladmi a pozíciami

 • Podpora presunov medzi skladmi či už polohovanými, nepolohovanými alebo ich vzájemných kombinácií.
 • Podpora presunu produktov/materiálu medzi pozíciami.
 • Polohovanie pre každý riadok dokladu alebo pre všetky riadky naraz.

Inventúra skladu

 • Rýchla inventúra celého skladu alebo jeho častí.
 • Plná podpora šarží a sériových čísel (podporované v celom systéme).
 • Plná podpora pozičnej inventúry (polohovaného skladu).
 • Dynamické správanie terminálu.

Ostatné šikovné funkcie

 • Terminál rýchlo rozpozná, či sa prijíma na polohovaný nebo nepolohovaný sklad a s akou kartou produktu sa pracuje (sériové čísla, šarže, jednoduchá karta), a podľa toho sa chová.
 • Terminál pri príjme obsluhe napovedá skladové pozície, kde sa teraz produkt nachádza alebo aj nachádzal v minulosti.
 • Terminál pri výdaji ponúkne zoznam dostupných pozícií pre vyskladnenie.
 • Užitočná agenda pre rýchle zobrazenie stavu na skladoch podľa EAN produktu s možnosťou filtrácie za sklad (vrátane skladových pozícií a šarží).
 • Intuitívna a veľmi rýchla práca s produktmi so sériovým číslom.
 • Rýchle fulltextové vyhľadávanie produktu bez EANu aj pre databázu s viac ako sto tisíc produktmi.
 • Vzdialené nastavovanie parametrov jednotlivých terminálov priamo z ABRA Gen.
 • Vysoká miera prispôsobiteľnosti každého terminálu.
 • Prihlásenie pomocou PIN kódu a následná personifikovaná tvorba dokladov (vždy je možné dohľadať, kto doklad vytvoril, opravil alebo zmazal).
 • Pri práci podľa objednávky je možné postupné vybavovanie objednávky (v ďalších krokoch sa načítajú len položky, ktoré ešte neboli vybavené).
 • Automatické sťahovanie nových verzií produktu do mobilného terminálu.
 • Možnosť vzdialeného nastavovania parametrov jednotlivých terminálov priamo z ABRA Gen.
 • Rozsiahle možnosti nastavenia konfigurácie každého terminálu samostatne.
 • Každý užívateľ pristupuje do systému pomocou PINu a všetky doklady sú do ABRA Gen ukladané personifikovane (vždy možné dohľadať, kto doklad vytvoril, opravil alebo zmazal).

Mám záujem o predvedenie modulu WMS Mobile Terminal

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK