Workflow schvaľovania dokladov

Modul umožňuje schvaľovanie dokumentov alebo účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov.

Mám záujem o predvedenie

Rozhodujúci je nastavenie pravidiel, podľa ktorých sa bude pri schvaľovaní postupovať. Ich konkrétnu podobu stanovíte vy, o ich automatizáciu sa postará ERP systém ABRA Gen.

Nemusíte myslieť na to, čo všetko je potrebné schváliť. Kedykoľvek sa môžete pozrieť, v akej fáze schvaľovacieho procesu sa doklad práve nachádza, takže uvidíte aj to, či u niekoho nečaká na schválenie viacerých dokladov. K dispozícii máte aj históriu vykonaných krokov.

Ako vám modul uľahčí schvaľovanie dokladov?

  • Rýchle zobrazenie požiadaviek na schválenie.
  • Kroky schvaľovacieho scenára je možné členiť do skupín alebo viacstupňových krokov.
  • Možnosť podmieniť schválenie vyhodnotením položiek dokladu.
  • Možnosť zastúpenia schvaľovateľa v rámci zastupiteľnosti rolí.
  • Prehľad postupu schválenia každého dokladu, vrátane zobrazenia komentárov.
  • Možnosť analyzovať a vyhodnocovať schvaľovacie procesy.

Tipy a triky

  • Nadriadení si rýchlo zobrazia, čo je potrebné schváliť. Dokumenty môžu schváliť, ale taktiež ich zaslať späť k doplneniu či prepracovaniu a prípadne k nim vložiť aj poznámku s inštrukciami. Zamestnanci môžu ľahko sledovať schvaľovací postup.
  • Systém dokáže kontrolovať termíny a včas upozorniť na riziko ich prekročenia.

Mám záujem o predvedenie modulu Workflow schvaľovania dokladov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK