Workflow schvaľovania dokladov

Modul umožňuje schvaľovanie dokumentov alebo účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov.

Mám záujem o predvedenie
Moderní budova

Systém užívateľovi predkladá požiadavky na schválenie a monitoruje stav všetkých dokladov v schvaľovacom procese.

Požiadavky na schválenie sa v agende kumulujú z celého systému. Doklady je možné nielen schvaľovať alebo odmietať, ale tiež vracať k doplneniu.

Ako vám modul uľahčí schvaľovanie dokladov?

  • Rýchle zobrazenie požiadaviek na schválenie.
  • Kroky schvaľovacieho scenára je možné členiť do skupín alebo viacstupňových krokov.
  • Možnosť podmieniť schválenie vyhodnotením položiek dokladu.
  • Možnosť zastúpenia schvaľovateľa v rámci zastupiteľnosti rolí.
  • Prehľad postupu schválenia každého dokladu, vrátane zobrazenia komentárov.
  • Možnosť analyzovať a vyhodnocovať schvaľovacie procesy.

Tipy a triky

  • Nadriadení si rýchlo zobrazia, čo je potrebné schváliť. Dokumenty môžu schváliť, ale taktiež ich zaslať späť k doplneniu či prepracovaniu a prípadne k nim vložiť aj poznámku s inštrukciami. Zamestnanci môžu ľahko sledovať schvaľovací postup.
  • Systém dokáže kontrolovať termíny a včas upozorniť na riziko ich prekročenia.

Mám záujem o predvedenie modulu Workflow schvaľovania dokladov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Súvisiace články a videá