Hodnotenie webinára

Hodnocení školení SK

(Vaše osobné informácie využijeme iba k prípadnému kontaktovaniu z dôvodu zabezpečenia kvality webinára pri negatívnom hodnotení, iným spôsobom sa ďalej nespracovávajú.)