Implementácia na mieru pre spoločnosť J.K.SCHRAUBEN

28. 2. 2018

Spoločnosti J.K.SCHRAUBEN prestal vyhovovať používaný informačný systém, ktorý im neponúkal funkčné riešenia v oblasti vyhľadávania existujúcich dokladov. Obrátili sa preto na pobočku ABRA Software s požiadavkou na implementáciu systému ABRA Gen.

Spoločnosť J.K.SCHRAUBEN pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Jej hlavnou oblasťou podnikania je predaj spojovacieho materiálu, kotviacej a nitovacej techniky. Po problémoch s pôvodným informačným systémom sa spoločnosť rozhodla k zmene - potrebovala rýchlo odstrániť pretrvávajúce ťažkosti a rozšíriť možnosti využitia ERP k zjednodušeniu firemných procesov.

Prvou požiadavkou zákazníka na ABRA Gen bola čo najrýchlejšia implementácia. Do ostrej prevádzky bol systém zaradený už dva mesiace od začatia implementácie. Hlavnou úlohou systému bolo zabezpečiť predovšetkým funkčné riešenia skladového hospodárstva, maloobchodného predaja a vlastne, zákazkovo upravenú cenotvorbu. Ďalšou zásadnou požiadavkou bolo prepojenie systému s plánovaným e-shopom, či už v rámci ABRA Gen či prípadne zvoleného riešenia tretej strany.

Zaujímavým bodom implementácie bola zákazkovo upravená cenotvorba, ktorá umožňuje automatickú kalkuláciu predajnej ceny pripočítaním stanovenej percentuálnej prirážky k nákupnej cene, alebo naopak určenie zľavy z predajnej ceny odpočtom určených percent.

"Pri výbere nového systému sme vzali do úvahy dobré referencie firiem, ktoré využívajú ABRA Gen a dôležitá pre nás bola tiež skutočnosť, že s ním pracuje veľké množstvo zákazníkov na Slovensku i v Čechách, čo bol dobrý predpoklad funkčnosti systému," hovorí Ing. Miroslav Šajmír, obchodný riaditeľ J.K.SCHRAUBEN.

"ABRA Gen bol profesionálne implementovaný a v porovnaní s predchádzajúcim informačným systémom je to výrazný posun vpred. Oceňujeme najmä prehľadnosť, funkčnosť a variabilitu možnosti štatistík, rovnako tak zákazkové riešenie cenotvorby, ktoré nám umožňuje optimálne nastaviť cenotvorbu pre širokú škálu našich zákazníkov."