O produktoch

Informačný systém dokáže meniť predajnú cenu i podľa množstva kusov

24. 8. 2022
Nastavenie ceny podľa množstva kusov

Efektívny predaj stojí a padá na dobre nastavenej cene tovaru. Predajné ceny sa v informačnom systéme ABRA Gen nezadávajú na skladové karty, ale definujú sa cenníky, do ktorých sú vybrané skladové karty zahrnuté ako cenníkové položky. Okrem bežných cenníkov systém umožňuje nastaviť rôzne špeciálne cenníky s obmedzenou platnosťou alebo rôzne partnerské či dílerské cenníky, ktoré možno priradiť skupinám zákazníkov alebo vybraným partnerom.

Nedávno sme do systému ABRA Gen pridali aj odstupňované oceňovanie, ktoré umožňuje nastaviť nákupnú alebo predajnú cenu variabilne v závislosti od množstva tovaru. A to veľmi jednoducho v dodávateľskom alebo predajnom cenníku pre každú položku tovaru.

Odstupňované ceny zboží podle odebraného zboží
Odstupňované ceny tovaru podľa množstva odobraného tovaru v agende Cenníky

V prvom riadku odstupňovaných cien sa vždy zobrazuje bežná cena tovaru. Potom môžete pridať ďalšie riadky s počtom kusov, od ktorých sa má cena zmeniť, a potom výšku zľavy buď v percentách, alebo priamo ako novú predajnú cenu. O ostatné sa postará ABRA Gen.

Odstupňovaná cena sa potom automaticky premietne do nákupných, skladových a predajných dokladov. Automatické predvypĺňanie jednotkovej ceny na riadkoch dokladu je upravené tak, aby pri cenách získaných z cenníkov alebo z akciových cenníkov odrážalo odstupňovanú cenu podľa množstva oproti množstvu na zadanom riadku dokladu.

Podrobný popis nastavenia odstupňovaných cien nájdete v online nápovede v kapitole Cenníky.

Všetky užitočné nové funkcie si vždy najlepšie zabezpečíte, ak svoj systém ABRA Gen aktualizujete. Takže nezabudnite si nainštalovať aktuálnu verziu.