Integrácia ABRA Gen a služby Balíkobot

30. 5. 2017
Expedície balíkov
Rýchla expedícia balíkov, napojenie do systému tuzemských prepravcov, prehľadná správa dát v informačnom systéme ABRA Gen. To sú hlavné vlastnosti prepojenia ABRA Gen so službou Balikobot.cz. Najmä majteľom e-shopov prináša výrazné zrýchlenie expedície zásielok a úsporu mnohých hodín práce. Katalógový doplnok Balíkobot slúži k odoslaniu zásielok (balíkov a paliet) prostredníctvom služby Balikobot.cz priamo zo systému ABRA Gen. Služba Balíkobot sprostredkováva elektronickú komunikáciu medzi jednotlivými prepravcami a zákazníkom poskytuje jednotné rozhranie. Expedícia je vykonávaná priamo zo systému ABRA Gen, takže sa užívatelia nemusia prihlasovať do jednotlivých systémov prepravných služieb. Katalógový doplnok zaisťuje komunikáciu, prenos dát, synchronizáciu číselníkov a automatickú tlač štítkov. Doplnok Balíkobot si môžete objednať u svojho obchodníka.

Registrovať balíkobot

Výhody spojenectva služby Balíkobot s informačným systémom ABRA Gen:
 • Expedícia balíkov a paliet priamo z informačného systému ABRA Gen
 • Pomocou priameho API napojenia do prepravných služieb zo systému ABRA Gen ušetrí zákazník priemerne 36 % času na expedíciu
 • Expedícia sa zrýchli o desiatky zásielok za deň
 • Automatizáciou expedície je dosiahnuté nulovej chybovosti
 • Denná úspora mnohých hodín práce. Nemusíte sa pripojovať do jednotlivých systémov prepravných služieb
 • Tlač adresných štítkov jedným kliknutím priamo z ABRA Gen
 • Uzatváranie denných dávok zásielok a vracanie odovzdávacích protokolov priamo do ABRA Gen
 • Sledovanie zásielok v systému ABRA Gen
 • API napojenie do systému prepravcov
 • Všetko prebieha v reálnom čase
 • Sú zachované zmluvné ceny dopravy medzi dopravcom a klientom
 • Automatizácia a zníženie chybovosti expedície. Automatické odosielanie dát, siahnutie štítkov a ich tlač
 • Paletová preprava, možnosť evidencie obalov
 • Kombináciou automatickej práce s obalmi a patričného nastavenia doplnku je možné docieliť automatického predvyplnenia manipulačných jednotiek
 • Automatická synchronizácia číselníku
 • Automatické aktualizácie sa postarajú o to, aby bol vždy dostupný aktuálny zoznam všetkých služieb, pobočiek a manipulačných jednotiek
Aktualizovaný zoznam podporovaných dopravcov. Doplnok Balíkobot si môžete objednať u svojho obchodníka.

OBJEDNAŤ DOPLNOK