Interný či externý účtovník?

27. 10. 2017

Záujem o externé účtovné služby ABRA Software rastie. Významné úspory nákladov, spoľahlivosť a dôraz na odbornosť a profesionalitu služieb k nám privádza stále viac firiem a živnostníkov, ktorí využívajú práve externé vedenie účtovníctva.

Účtovná agenda je jednou z typických oblastí, ktorú si podnikatelia čoraz častejšie dávajú outsorsovať. Jedným s hlavných dôvodov je výrazný pokles starostí a zníženie nákladov na vlastné účtovné oddelenie, know-how účtovníkov, software a techniku. Dôležitým faktorom býva taktiež vyššia miera bezpečnosti citlivých údajov a spoľahlivosť v oblasti znalosti legislatívy.

Interné vedenie účtovníctva môže byť vo veľa prípadoch pre podnikateľov skôr záťažou ako prínosom. Problematická môže byť otázka zodpovednosti zamestnancov, navyše je potrebná priebežná starostlivosť o aktuálnosť používania softwaru a techniky, tak isto ako o úroveň znalostí zamestnancov, vrátane ich schopnosti a ochoty adaptovať sa napríklad na nový software.

Externé vedenie účtovníctva oproti tomu značnú časť týchto starostí presúva na dodávateľa, ktorý ručí za správnosť a odbornú úroveň poskytnutých služieb. Za veľký benefit môžeme považovať aj to, že účtovné služby má možnosť poskytovať buď priamo u klienta na jeho vlastnej technike a vo vybranom programe, alebo celkovo externe, kedy je ešte posilnená ochrana citlivých údajov. Týmto spôsobom je možné zaistiť celú účtovnú agendu vrátane mzdového účtovníctva a tiež komunikáciu s úradmi a inými inštitúciami.

Odborníci ABRA Software poskytujú účtovné služby aj vedenie mzdovej agendy obidvomi uvedenými spôsobmi, a to nielen vo vlastnom systéme ABRA Gen, ktorého dokonalá znalosť je samozrejmosťou, ale aj v iných účtovných programoch, ktoré firmy využívajú. Veľký dôraz sa pritom kladie na vysokú odbornosť, skúsenosti a znalosti v oblasti platnej legislatívy, na ktorých zmeny odborníci včas reagujú. Klienti hlavne oceňujú vysokú mieru efektivity, kedy nemusia platiť za čas či služby, ktoré nevyužívajú. Ich firemné údaje sú chránené, účtovníctvo je pripravené vždy včas a precízne bez zbytočných nákladov a rizík.

Máte záujem aj vy optimalizovať vedenie účtovníctva? Aké úspory by externé účtovníctvo prinieslo práve vám? Ozvite sa nám a spočítame to spoločne.

Mám záujem o bližšie informácie