Inventúra polohovaných skladov s použitím hlavných a čiastkových protokolov

27. 8. 2017

Vo verzii 17.03.13 bolo v ABRA Gen dokončené vylepšenie inventúr polohovaných skladov s použitím hlavných protokolov. Teraz, na rozdiel od doterajšej inventúry pozícií, je možné vykonať inventúru nielen v celom sklade, ale aj len na Vami vybraných pozíciách.

Podľa vzoru inventúry pozícií, bola pridaná možnosť kontroly počtu produktov na sklade, voči počtu zásob pred spustením inventúry. Na riadkoch hlavného inventárneho protokolu pribudlo pole "Zadané", ktoré zobrazuje, či položka daného riadku bola už zadaná na niektorom z čiastkových inventárnych protokolov, alebo nie.

Pri inventúre polohovaného skladu je teraz znak "K uzavretiu" na riadkoch hlavného inventárneho protokolu správne nastavovaný podľa uzavretosti čiastkových inventárnych protokolov, ak sú uzavreté všetky čiastkové inventárne protokoly obsahujúce danú skladovú pozíciu.

Na rozdiel od klasickej polohovej inventúry sa pre vyrovnanie stavu na pozíciách používajú výhradne doklady naskladnené do pozícií a vyskladnené z pozícií, nie presuny medzi pozíciami.