Jaroslav Řasa na Stretnutí lídrov českého exportu: Cesta vpred vedie cez zvyšovanie produktivity práce

12. 12. 2017

Na Pražskom hrade sa zišli vrcholní predstavitelia štátu a najväčších exportných spoločností v Českej republike. Konferencia rozdelená do dvoch panelov sa venovala hospodárskej a menovej politike ČR a aktuálnym výzvam a limitom českého priemyslu a exportu. K téme produktivity práce a Priemyslu 4.0 prispel aj zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa.

"Cesta vpred vedie cez zvyšovanie produktivity práce a lepšie využitie súčasnej sily. Verím v to, že cieľ možno dosiahnuť inováciami, ktoré prichádzajú zvnútra firiem. Rôzne štátne či iné organizácie nám môžu pomôcť, ale to primárne si musíme odpracovať vo firmách sami, a to vo všetkých procesoch, ktoré môžeme zlepšiť, "uviedol svoju reč Jaroslav Řasa.

Produktivitu práce určuje jednoducho podiel výnosov a času, za ktorý boli vygenerované. "Výnosom určite pomôže udržať vlastnú značku a svojho zákazníka," pokračuje Jaroslav Řasa. "Postupne prestať byť subdodávateľom veľkých firiem a budovať si vlastný brand a produkt, ktorý je dodávaný priamo koncovému zákazníkovi."

K zvyšovaniu výnosov môžu napomôcť rôzne moderné e-commerce riešenia. Existuje napr. Online porovnanie zobrazujúce, za koľko podobný tovar ponúka konkurencia. Potom možno upraviť vlastné ceny nie za týždeň alebo za mesiac, ale v sekunde. Obchodné procesy potom môžu zjednodušiť rôzne konfigurátory, v ktorých si zákazník podobu svojho výrobku vyberie a nastaví sám. Do výroby potom ide už hotová konfigurácia, bez nutnosti zapojenia obchodníka.

Potrebný čas, určujúci výpočet produktivity, pomáha optimalizovať chytrý informačný systém. "Majiteľ výrobnej továrne vďaka pokročilým systémom vie na tisícinu sekundy presne, ako dlho trvá zaskrutkovať každú skrutku. To však neplatí pre administratívne práce, kde ostáva neefektívne využitý čas, ktorý by zamestnanec mohol venovať niečomu inému. A práve tu je možné využiť moderné technológie, ktoré automatizujú veľa rutinných činností, "dopĺňa Jaroslav Riasa.

S konaním konferencie vydala spoločnosť CEEC Research analytickú Štúdiu českého strojárstva 2017/H2 (v CZ), ktorá mapuje vývoj a situáciu českých strojárskych firiem.